стипендии

Стипендии и награди

По време на обучението си в Международно висше бизнес училище всеки студент има възможността да кандидатства за стипендии и награди.

Стипендиите и наградите дават възможност да финансирате частично или цялостно обучението си или да разполагате със средства за научни изследвания.

СТИПЕНДИИ НА МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ 

В момента няма актуални обяви за стипендии.

НАГРАДИ НА МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

В момента няма актуални обяви за награди.

СТИПЕНДИИ НА ПАРТНЬОРСКИ ИНСТИТУЦИИ

В момента няма актуални обяви за стипендии.

НАГРАДИ НА ПАРТНЬОРСКИ ИНСТИТУЦИИ

В момента няма актуални обяви за награди.

Германската служба за академичен обмен (DAAD) съвместно с международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ предоставят стипендии на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и учени за обучение или научен престой във Федерална република Германия.

Пълна информация, включваща списък със стипендиите, условията, необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване, може да бъде намерена на интернет страниците на DAAD, на международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ в София и на Посолството на Федерална република Германия в София.  

Фулбрайт

Днес, „Фулбрайт“ е най-широко признатата и престижна програма за обмен в света. През изминалите седем десетилетия чрез програмата „Фулбрайт“ е осъществен академичен и културен обмен на около 325 400 стипендианти, 122 800 от САЩ и 202 600 от други страни по света. Тя функционира в над 155 страни и ежегодно присъжда чрез открит конкурс около 8 000 нови стипендии в цял свят на хора с потенциал да представят културното многообразие на тяхната нация.

Програмата „Фулбрайт“ се администрира от Бюрото за образователни и културни дейности към Държавния департамент на САЩ със съдействието на агенции като Института за международно образование и Съвета за международен обмен на учени.

Стипендии за български граждани предлагани в Програма „Фулбрайт“: