Проф. д-р Руслан Пенчев

Почетен ректор и Емеритус професор

Проф. д-р Руслан Пенчев беше удостоен с почетната титла Емеритус професор на Международното висше бизнес училище в знак на благодарност и признание за неговата отдаденост, творческо вдъхновение, научна и преподавателска значимост в изграждането на Международното висше бизнес училище, както и за неговия дългогодишен принос към неговия просперитет.

Проф. д-р Руслан Пенчев е Почетен ректор на МВБУ и професор по управление на проекти. Притежава докторска степен по Информационни системи за управление от Техническия университет в София и магистърска степен по компютърни науки от Техническия университет в Прага, Чехия. Научните му интереси са в областта на управлението на проекти, управленските информационни системи, приложението на информатиката в икономиката и управлението, управлението на сигурността, управлението на образованието, управление на качеството и стандартизация, управлението на човешките ресурси. Има повече от 25 години опит в проекти за развитие на индустрията и управленски консултации и повече от 12 години в разработването на програми за управление и бизнес образование и обучение, особено чрез методология за дистанционно и отворено обучение.