Маноела Петрова

Маркетинг директор в компанията ACS Bulgaria

Защо избра да се обучаваш в магистърската програма „Дигитален маркетинг“ на МВБУ?

Насочих се в областта на дигиталния маркетинг, повлияна от тенденция, която наблюдаваме в глобален план. Ускорената дигитализация на социалния и икономическия живот както за бизнеса, така и за индивида го изисква. Смятам, че познаването на спецификите около този тренд спомага за навременната адаптация на бизнеса към нуждите и „болките“ на неговите клиенти в едни доста динамични времена като днешните. За мен бе важно да добия основни познания в областта на дигиталния маркетинг, чрез които да постигам по-добри резултати що се отнася до представянето на бизнеса ми във виртуална среда. Избрах МВБУ, за да продължа своето образование, защото това е модерен бизнес университет, който дава на студентите си съвременно обучение с практическа стойност.

Какво е мнението ти за обучението в МВБУ, подготви ли те за предизвикателствата на реалната работна среда?

Определено смятам, че получих една солидна основа по време на обучението си в МВБУ. Особено ми допадна това, че част от преподавателите ни бяха собственици на действащи дигитални и PR агенции. Реалните казуси и примери от различни браншове, които те ни показаха и анализирахме заедно, допринесоха много за практическата ми подготовката и развиха критичното ми мислене, а то е едно от основните умения, необходими на всеки, който иска да постигне успехи в бизнеса.

Какви знания и умения придоби по време на твоето обучение, които днес използваш в работата си като маркетинг директор?

Научих доста важни неща, които използвам и се стремя да надграждам в ежедневната си работа. В резултат на тези знания днес умело и уверено изпълнявам професионалните си отговорности, които са:

  • развитието на изчерпателен, user-friendly и SEO оптимизиран фирмен уебсайт;
  • създаването на полезно съдържание, както за сайта така и за социалните мрежи;
  • управлението на рекламни кампании според целите на организацията и таргет аудиториите.

Какво е за теб МВБУ?

За мен МВБУ е университет, който дава на студентите си съвременно обучение с практическа стойност.