Бавният туризъм – ключ към устойчиво развитие: Доц. д-р Десислава Алексова представя иновативен доклад на престижна конференция в Париж

Екип МВБУ
юли 05, 2024

Доц. д-р Десислава Алексова взе участие в Международната научна конференция International Conference on Economics, Finance & Business, която се проведе онлайн и на място в Париж. Събитието събра учени и изследователи в областта на социалните науки, които обсъдиха ключови теми като микроикономика, макроикономика, икономика на труда, международна икономика, финанси и банково дело.

Доц. Алексова представи доклад на тема „FESTINA LENTE“ – HURRY SLOWLY FOR TRAVELERS, който е в съавторство с проф. Невяна Кръстева. Той разглежда проявлението на „бавния туризъм“, неговата икономическа значимост и последствията за устойчивото развитие на регионите. Резултатите показаха значителни разлики между отношението към традиционния туристически поток и участниците в „бавния“ туризъм, което налага тази група потребители да се разглежда като отделен маркетингов сегмент с подходящи инструменти.

Докладът на доц. д-р Алексова и проф. Кръстева подчертава важността на темата за „бавния“ туризъм не само в контекста на устойчивото развитие на туристическите региони, но и като потенциално решение на проблемите на пазара на труда. Те препоръчват на мениджърите в туризма, местните власти и обществеността да се възползват от направените изводи и да прилагат подходящи стратегии за взаимодействие с „бавните“ туристи.

Сборникът с докладите ще бъде индексиран в международната база данни Web of Science.