Ризорт и СПА мeниджмънт

Програма РИЗОРТ И СПА МЕНИЖМЪНР е създадена съвместно с:

 

Програмата отговаря на актуалната нужда от висококвалифицирани специалисти на мениджърски позиции в областта на управлението на специфични туристически продукти и услуги. Тя е плод на задълбочен анализ и комуникация на проблемите в бранша между академичната общност и бизнес организациите. Създадена в партньорство с BUBSPA (Български съюз по балнеология и СПА туризъм) тя изследва модерните световни тенденции за създаване, управление и устойчиво развитие на СПА туризма и балнеологията.Основно предимство е задълбоченият поглед върху планирането и разработването на иновативни и креативни концепции за развитие на СПА туризма в тясно взаимодействие с местните общности. С особено внимание се разглеждат социалните, религиозните, междукултурните и комуникативните особености във функционирането на туристическите обекти в СПА туризма

 Знания и компетенции

Обучението акцентира върху техниките за планиране, развитие и управление на проекти, иновациите в бранша и комуникационните умения.Учебната програма съответства на професионалните изисквания за мениджърски подход в управлението на туристически курорти и центрове. Формира умения за използване на различни изследователски методи, аналитично и стратегическо мислене, компетентно решаване на проблеми и работа в екип.

 Форма на обучение: 

 Дистанционна

 Език на преподаване

 Български

 Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/ позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 90

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Задължителни учебни дисциплини:

 • Стратегически мениджмънт на туристическата дейност
 • Маркетинг в туризма в дигитална среда
 • Иновации и управление на качеството в туризма
 • Управление на проекти в туризма
 • Изследователски проект – I част
 • СПА мениджмънт- операции  
 • Ризорт и Спа – планиране и развитие
 • Изследователски проект – II част
 • Публична политика и развитие на туризма
 • Магистърски семинар
 • Дипломна работа

Избираеми учебни дисциплини: 

 • Здраве и wellbeing
 • Управления на събития в Ризорт и СПА индустрията

Факултативни учебни дисциплини:

 • Всяка дисциплина, изучавана от другите магистърски програми

Срокове за подаване на документи 


Необходими документи 

 

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане:
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение