Ризорт и СПА мeниджмънт

Каталог Магистри 2020/2021

 

Академичната програма подготвя висококвалифицирани специалисти за мениджърски позиции в областта на управлението на курорти и СПА центрове – хотелски и самостоятелни. Изгражда компетентностен профил от знания, аналитични и практически умения за планиране, развитие и управление на курорти и СПА-центрове. Обучението акцентира върху техниките за управление на проекти и комуникационните умения. Сравнително предимство на програмата е придобиването на професионални умения за разработване на креативни концепции за развитие на СПА туризма и взаимодействие с местните общности.

 Знания и компетенции

Учебната програма съответства на професионалните изисквания за мениджърски подход в управлението на туристически курорти и центрове. Осигурява цялостен компетентностен профил от знания, аналитични и практически умения и компетенции за:
• планиране и развитие на курорти и СПА дейности;
• разработване и управление на проекти в туристическия сектор;
• стратегическо мислене и формиране на възможности за решаване на проблеми и работа в екип;
• социалните, междукултурните и комуникативните особености във функционирането на туристическите обекти;
• изследователските методи и аналитичното мислене.

 Форма на обучение: 

 Дистанционна

 Език на преподаване

 Български

 Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/ позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 75

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Задължителни учебни дисциплини:

 • Ризорт и Спа – планиране и развитие
 • Управление на проекти (Ризорт и СПА)
 • Инвестиционен мениджмънт (Ризорт и СПА)
 • Ризорт фронт офис мениджмънт
 • СПА мениджмънт- операции
 • Разработване на концепция  на Ризорт и СПА (проект)
 • Мениджмънт на културното многообразие
 • Мениджмънт на сигурността, безопасността и риска    
 • Ризорт и СПА маркетинг
 • СПА мениджмънт и работа с местната общност (проект)
 • Бизнес лидерски умения         
 • Магистърска теза

Избираеми учебни дисциплини: 

 • Управление на договори и подизпълнители
 • Управления на събития в Ризорт и СПА индустрията

Факултативни учебни дисциплини:

 • Бизнес етика
 • Корпоративна социална отговорност

Срокове за подаване на документи 


Необходими документи 

 

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане - (след отмяна на Извънредното положение в Република България):
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

 

Семестриални такси

Програми на български език – 1100 лева (565 €);
Програми с обучение на английски език:
а) български граждани – 1300 лв.
б) граждани на Европейския съюз – 1300 €.
в) граждани на страни извън Европейския съюз – 2500 €.

Възможности за студентско кредитиране – https://www.mon.bg/bg/128

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение