Ризорт и СПА мeниджмънт

Каталог Магистри 2020/2021

 

Академичната програма подготвя висококвалифицирани специалисти за мениджърски позиции в областта на управлението на курорти и СПА центрове – хотелски и самостоятелни. Изгражда компетентностен профил от знания, аналитични и практически умения за планиране, развитие и управление на курорти и СПА-центрове. Обучението акцентира върху техниките за управление на проекти и комуникационните умения. Сравнително предимство на програмата е придобиването на професионални умения за разработване на креативни концепции за развитие на СПА туризма и взаимодействие с местните общности.

 Знания и компетенции

Учебната програма съответства на професионалните изисквания за мениджърски подход в управлението на туристически курорти и центрове. Осигурява цялостен компетентностен профил от знания, аналитични и практически умения и компетенции за:
• планиране и развитие на курорти и СПА дейности;
• разработване и управление на проекти в туристическия сектор;
• стратегическо мислене и формиране на възможности за решаване на проблеми и работа в екип;
• социалните, междукултурните и комуникативните особености във функционирането на туристическите обекти;
• изследователските методи и аналитичното мислене.

 Форма на обучение: 

 Дистанционна

 Език на преподаване

 Български

 Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/ позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 75

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Задължителни учебни дисциплини:

 • Ризорт и Спа – планиране и развитие
 • Управление на проекти (Ризорт и СПА)
 • Инвестиционен мениджмънт (Ризорт и СПА)
 • Ризорт фронт офис мениджмънт
 • СПА мениджмънт- операции
 • Разработване на концепция  на Ризорт и СПА (проект)
 • Мениджмънт на културното многообразие
 • Мениджмънт на сигурността, безопасността и риска    
 • Ризорт и СПА маркетинг
 • СПА мениджмънт и работа с местната общност (проект)
 • Бизнес лидерски умения         
 • Магистърска теза

Избираеми учебни дисциплини: 

 • Управление на договори и подизпълнители
 • Управления на събития в Ризорт и СПА индустрията

Факултативни учебни дисциплини:

 • Бизнес етика
 • Корпоративна социална отговорност

Срокове за подаване на документи за кандидатстване

Ранен прием – 7 май - 22 юли
Прием - август-септември – 1 август -30 септември

Необходими документи за кандидатстване

Кандидатстудентите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование „Бакалавър”, съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за висшето образование или „Магистър”, с успех не по-малко от "добър".

1. Копие от дипломата за висше образование
2. Копие от документ за внесена такса за кандидатстване – 30 лв.
3. Заявление за обучение в магистърска програма

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане - (след отмяна на Извънредното положение в Република България):
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

Класиране и срокове за записване

Класиране – 23 юли, 
Записване за него от 23 юли до 31 юли
Класиране – 1 октомври, 
Записване за него от 1 октомври до 8 октомври

Необходими документи за записване

- Пакет документи, получава се от МВБУ;
- Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование;
- Документ за платена такса за обучение за първия семестър;
- Четири снимки паспортен формат;
- Лична карта.

Семестриални такси

Програми на български език – 1100 лева (565 €);
Програми с обучение на английски език:
а) български граждани – 1300 лв.
б) граждани на Европейския съюз – 1300 €.
в) граждани на страни извън Европейския съюз – 2500 €.

Възможности за студентско кредитиране – https://www.mon.bg/bg/128

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение