Ризорт и СПА мeниджмънт

Програма РИЗОРТ И СПА МЕНИЖМЪНР е създадена съвместно с:

 

Програмата отговаря на актуалната нужда от висококвалифицирани специалисти на мениджърски позиции в областта на управлението на специфични туристически продукти и услуги. Тя е плод на задълбочен анализ и комуникация на проблемите в бранша между академичната общност и бизнес организациите. Създадена в партньорство с BUBSPA (Български съюз по балнеология и СПА туризъм) тя изследва модерните световни тенденции за създаване, управление и устойчиво развитие на СПА туризма и балнеологията.Основно предимство е задълбоченият поглед върху планирането и разработването на иновативни и креативни концепции за развитие на СПА туризма в тясно взаимодействие с местните общности. С особено внимание се разглеждат социалните, религиозните, междукултурните и комуникативните особености във функционирането на туристическите обекти в СПА туризма

 Знания и компетенции

Обучението акцентира върху техниките за планиране, развитие и управление на проекти, иновациите в бранша и комуникационните умения.Учебната програма съответства на професионалните изисквания за мениджърски подход в управлението на туристически курорти и центрове. Формира умения за използване на различни изследователски методи, аналитично и стратегическо мислене, компетентно решаване на проблеми и работа в екип.

 Форма на обучение: 

 Дистанционна

 Език на преподаване

 Български

 Продължителност

1,5 години (3 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/ позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 75

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Задължителни учебни дисциплини:

 • Ризорт и СПА – планиране и развитие
 • Иновации и управление на качеството в туризма
 • Публична политика и развитие на СПА туризма
 • СПА мениджмънт- операции
 • Маркетинг на ризорт и СПА в дигитална среда
 • Разработване на концепция на ризорт и СПА (проект)
 • Здраве и wellbeing
 • Мениджмънт на сигурността, безопасността и риска
 • СПА мениджмънт и работа с местната общност (проект)
 • Бизнес лидерски умения         
 • Управление на проекти (Ризорт и СПА)
 • Магистърска теза

Избираеми учебни дисциплини: 

 • Управление на договори и подизпълнители
 • Управления на събития в Ризорт и СПА индустрията

Факултативни учебни дисциплини:

 • Бизнес етика
 • Корпоративна социална отговорност

Срокове за подаване на документи 


Необходими документи 

 

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане - (след отмяна на Извънредното положение в Република България):
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

 

Семестриални такси

Програми на български език – 1100 лева (565 €);
Програми с обучение на английски език:
а) български граждани – 1300 лв.
б) граждани на Европейския съюз – 1300 €.
в) граждани на страни извън Европейския съюз – 2500 €.

Възможности за студентско кредитиране – https://www.mon.bg/bg/128

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение