Дигиталeн маркeтинг

Каталог Магистри 2020/2021

 

Академичната магистърска програма има за цел да подготви едно ново поколение маркетолози с академични познания и практически опит в дигиталния маркетинг и международните пазари. Обединява най-новите тенденции и разработки в областта на дигиталния маркетинг с фокус върху иновациите, света на бъдещето и начина, по който функционират съвременните маркетингови отдели. Акцентът е поставен върху разработването на онлайн стратегии за електронен бизнес, привличането и задържането на потребители, въздействие чрез социалните медии, мобилните и новите технологии като инструменти за ефективен маркетинг.

  Знания и компетенции

В рамките на тази магистърска програма ще формирате аналитични и практически умения и компетенции за проследяване и измерване на онлайн маркетингови кампании, прилагане на аналитични услуги и уеб присъствие. Ще се научите да мислите критично за маркетинговите сценарии и да вземате информирани стратегически решения. Ще придобиете уменията да изследвате пазарите и да разбирате потребителите. Програмата покрива практически познания в областта на SEO, e-mail и mobile маркетинг, стратегии за социалните мрежи, контент маркетинг, блогове, проучвания, персонализация на целевите групи, интернет право. Обучаваните студенти могат самостоятелно да изготвят анализи и разработват концепции, да планират и осъществяват маркетингови кампании, използвайки културни, организационни, финансови, технологични и маркетингови инструменти. Те са напълно подготвени за широко поле от изяви в сферите на производство, продажби, маркетинг и реклама - бранд мениджър, маркетинг мениджър, мениджър продажби, мениджър социални медии, връзки с обществеността, реклама и др.

  Форма на обучение

 Задочна

  Език на преподаване

 Български

Продължителност

1 година (2 семестъра)

  Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/ позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 75

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Задължителни учебни дисциплини:

 • Маркетингови стратегии
 • Въведение в дигиталните технологии и платформи
 • Онлайн маркетингови проучвания
 • Създаване и развитие на бизнес уебсайт
 • Интернет право
 • Управление на фирмен блог и комуникации с блогъри
 • Маркетинг в социалните медии
 • Магистърска теза

Избираеми учебни дисциплини: 

 • Маркетинг в търсещите машини
 • Мобилен маркетинг
 • Уеб метрика и планиране на дигитална кампания
 • Интернет реклама и продажби

Факултативни учебни дисциплини:

 • Бизнес етика   
 • Корпоративна социална отговорност

Срокове за подаване на документи за кандидатстване

Ранен прием – 7 май - 22 юли
Прием - август-септември – 1 август -30 септември

Необходими документи за кандидатстване

Кандидатстудентите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование „Бакалавър”, съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за висшето образование или „Магистър”, с успех не по-малко от "добър".

1. Копие от дипломата за висше образование
2. Копие от документ за внесена такса за кандидатстване – 30 лв.
3. Заявление за обучение в магистърска програма

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане - (след отмяна на Извънредното положение в Република България):
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

Класиране и срокове за записване

Класиране – 23 юли, 
Записване за него от 23 юли до 31 юли
Класиране – 1 октомври, 
Записване за него от 1 октомври до 8 октомври

Необходими документи за записване

- Пакет документи, получава се от МВБУ;
- Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование;
- Документ за платена такса за обучение за първия семестър;
- Четири снимки паспортен формат;
- Лична карта.

Семестриални такси

Програми на български език – 1100 лева (565 €);
Програми с обучение на английски език:
а) български граждани – 1300 лв.
б) граждани на Европейския съюз – 1300 €.
в) граждани на страни извън Европейския съюз – 2500 €.

Възможности за студентско кредитиране – https://www.mon.bg/bg/128

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение