Дигиталeн маркeтинг

Каталог Магистри 2020/2021

 

Академичната магистърска програма има за цел да подготви едно ново поколение маркетолози с академични познания и практически опит в дигиталния маркетинг и международните пазари. Обединява най-новите тенденции и разработки в областта на дигиталния маркетинг с фокус върху иновациите, света на бъдещето и начина, по който функционират съвременните маркетингови отдели. Акцентът е поставен върху разработването на онлайн стратегии за електронен бизнес, привличането и задържането на потребители, въздействие чрез социалните медии, мобилните и новите технологии като инструменти за ефективен маркетинг.

  Знания и компетенции

В рамките на тази магистърска програма ще формирате аналитични и практически умения и компетенции за проследяване и измерване на онлайн маркетингови кампании, прилагане на аналитични услуги и уеб присъствие. Ще се научите да мислите критично за маркетинговите сценарии и да вземате информирани стратегически решения. Ще придобиете уменията да изследвате пазарите и да разбирате потребителите. Програмата покрива практически познания в областта на SEO, e-mail и mobile маркетинг, стратегии за социалните мрежи, контент маркетинг, блогове, проучвания, персонализация на целевите групи, интернет право. Обучаваните студенти могат самостоятелно да изготвят анализи и разработват концепции, да планират и осъществяват маркетингови кампании, използвайки културни, организационни, финансови, технологични и маркетингови инструменти. Те са напълно подготвени за широко поле от изяви в сферите на производство, продажби, маркетинг и реклама - бранд мениджър, маркетинг мениджър, мениджър продажби, мениджър социални медии, връзки с обществеността, реклама и др.

  Форма на обучение

 Задочна

  Език на преподаване

 Български

Продължителност

1 година (2 семестъра)

  Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/ позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 75

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Задължителни учебни дисциплини:

 • Маркетингови стратегии
 • Въведение в дигиталните технологии и платформи
 • Онлайн маркетингови проучвания
 • Създаване и развитие на бизнес уебсайт
 • Интернет право
 • Управление на фирмен блог и комуникации с блогъри
 • Маркетинг в социалните медии
 • Магистърска теза

Избираеми учебни дисциплини: 

 • Маркетинг в търсещите машини
 • Мобилен маркетинг
 • Уеб метрика и планиране на дигитална кампания
 • Интернет реклама и продажби

Факултативни учебни дисциплини:

 • Бизнес етика   
 • Корпоративна социална отговорност

Срокове за подаване на документи 


Необходими документи 

 

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане - (след отмяна на Извънредното положение в Република България):
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

 

Семестриални такси

Програми на български език – 1100 лева (565 €);
Програми с обучение на английски език:
а) български граждани – 1300 лв.
б) граждани на Европейския съюз – 1300 €.
в) граждани на страни извън Европейския съюз – 2500 €.

Възможности за студентско кредитиране – https://www.mon.bg/bg/128

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение