Дигиталeн маркeтинг

 

Академичната магистърска програма има за цел да подготви едно ново поколение маркетолози с академични познания и практически опит в дигиталния маркетинг и международните пазари. Обединява най-новите тенденции и разработки в областта на дигиталния маркетинг с фокус върху иновациите, света на бъдещето и начина, по който функционират съвременните маркетингови отдели. Акцентът е поставен върху разработването на онлайн стратегии за електронен бизнес, привличането и задържането на потребители, въздействие чрез социалните медии, мобилните и новите технологии като инструменти за ефективен маркетинг.

  Знания и компетенции

В рамките на тази магистърска програма ще формирате аналитични и практически умения и компетенции за проследяване и измерване на онлайн маркетингови кампании, прилагане на аналитични услуги и уеб присъствие. Ще се научите да мислите критично за маркетинговите сценарии и да вземате информирани стратегически решения. Ще придобиете уменията да изследвате пазарите и да разбирате потребителите. Програмата покрива практически познания в областта на SEO, e-mail и mobile маркетинг, стратегии за социалните мрежи, контент маркетинг, блогове, проучвания, персонализация на целевите групи, интернет право. Обучаваните студенти могат самостоятелно да изготвят анализи и разработват концепции, да планират и осъществяват маркетингови кампании, използвайки културни, организационни, финансови, технологични и маркетингови инструменти. Те са напълно подготвени за широко поле от изяви в сферите на производство, продажби, маркетинг и реклама - бранд мениджър, маркетинг мениджър, мениджър продажби, мениджър социални медии, връзки с обществеността, реклама и др.

  Форма на обучение

 Задочна

  Език на преподаване

 Български

Продължителност

1 година (2 семестъра)

  Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити /ECTS/ позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 60

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Задължителни учебни дисциплини:

 • Маркетингови стратегии
 • Онлайн маркетингови проучвания
 • Създаване и развитие на бизнес уебсайт
 • Интернет право
 • Маркетинг в социалните медии
 • Магистърски семинар
 • Дипломна работа

Избираеми учебни дисциплини: 

 • Маркетинг в търсещите машини
 • Мобилен маркетинг
 • Уеб метрика и планиране на дигитална кампания
 • Управление на фирмен блог и комуникации с блогъри

Факултативни учебни дисциплини:

 • Всяка дисциплина, изучавана от другите магистърски програми

Срокове за подаване на документи 


Необходими документи 

 

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане:
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение