Дигиталeн маркeтинг

Дигиталната революция промени света, в който живеем. Потребителите ежедневно са заливани с потоци информация и стават все по-критични в своите изисквания и очаквания. Интернет и дигитализацията на информацията доведоха маркетинга до нови хоризонти. Сега повече от всякога е важно да изградите силна връзка с клиентите и лоялност към марката. Да създадете силни марки, като слушате внимателно потребителите, събирате и анализирате правилните данни и информация, които служат като основа за вашата стратегия. Как да използвате всички комуникационни канали за да убедите потенциалните си клиенти да инвестират своето време и пари във вашия продукт? Как да продавате и печелите, прескачайки границите на регионалния пазар? Как да „облечете“ мечтите на клиентите си в думи и защо някои изображения и новини се разпространяват вирусно?

  За кого е подходяща нашата магистърска програма по Дигитален маркетинг?

За всеки, който се вълнува от възможността да изгради кариера в медии, маркетинг, реклама, връзки с обществеността или електронна търговия. За всеки, който е убеден, че продукт, който го няма в Гугъл – не съществува.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

  Защо да изберете нашата програма по Дигитален маркетинг?

Тази програма има за цел да подготви едно ново поколение маркетолози с академични познания и практически опит в дигиталния маркетинг и международните пазари. Обединява най-новите тенденции и разработки в областта на дигиталния маркетинг с фокус върху иновациите, света на бъдещето и начина, по който функционират съвременните маркетингови отдели.

Акцентът е поставен върху разработването на онлайн стратегии за електронен бизнес, привличането и задържането на потребители, въздействие чрез социалните медии, мобилните и новите технологии като инструменти за ефективен маркетинг.

Нашето желание е да ви осигурим енциклопедична основа, като едновременно с това да ви провокираме да изграждате креативни и печеливши стратегии, съобразени с най-съвременните бизнес практики.

  Придобивани компетенции

В рамките на тази магистърска програма ще формирате аналитични и практически умения и компетенции за проследяване и измерване на онлайн маркетингови кампании, прилагане на аналитични услуги и уеб присъствие. Ще се научите да мислите критично за маркетинговите сценарии и да вземате информирани стратегически решения. Ще придобиете уменията да изследвате пазарите и да разбирате потребителите. Програмата покрива практически познания в областта на SEO, e-mail  и mobile маркетинг, стратегии за социалните мрежи, контент маркетинг, блогове, проучвания, персонализация на целевите групи, интернет право.

  Кариерно развитие

Нашите студенти могат самостоятелно да изготвят анализи и разработват концепции, да планират и осъществяват маркетингови кампании, използвайки културни, организационни, финансови, технологични и маркетингови инструменти. Те са напълно подготвени за широко поле от изяви в сферите на производство, продажби, маркетинг и реклама - бранд мениджър, маркетинг мениджър, мениджър продажби, мениджър социални медии, връзки с обществеността, реклама и др.

  Форма на обучение

 Задочна

  Език на преподаване

 Български

Продължителност

1 година (2 семестъра)

  Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 75

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

 • Маркетингови стратегии/ ECTS 6
 • Въведение в дигиталните технологии и платформи/ ECTS 7
 • Онлайн маркетингови проучвания/ ECTS 6
 • Създаване и развитие на бизнес уебсайт/ ECTS 7
 • Интернет право/ ECTS 6

Семестър 2

 • Управление на фирмен блог и комуникации с блогъри/ ECTS 7
 • Маркетинг в социалните медии/ ECTS 7
 • Магистърска теза/ ECTS 15

Избираеми      

 • Маркетинг в търсещите машини/Мобилен маркетинг/ ECTS 7
 • Уеб метрика и планиране на дигитална кампания/Интернет реклама и продажби/ ECTS 7

Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

МВБУ обявява допълнителен прием за магистърска програма Дигитален маркетинг за академичната 2019-2020 година.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение