Дигиталeн маркeтинг

Дигиталната революция промени света, в който живеем. Потребителите ежедневно са заливани с потоци информация и стават все по-критични в своите изисквания и очаквания. Интернет и дигитализацията на информацията доведоха маркетинга до нови хоризонти. Сега повече от всякога е важно да изградите силна връзка с клиентите и лоялност към марката. Да създадете силни марки, като слушате внимателно потребителите, събирате и анализирате правилните данни и информация, които служат като основа за вашата стратегия. Как да използвате всички комуникационни канали за да убедите потенциалните си клиенти да инвестират своето време и пари във вашия продукт? Как да продавате и печелите, прескачайки границите на регионалния пазар? Как да „облечете“ мечтите на клиентите си в думи и защо някои изображения и новини се разпространяват вирусно?

  За кого е подходяща нашата магистърска програма по Дигитален маркетинг?

За всеки, който се вълнува от възможността да изгради кариера в медии, маркетинг, реклама, връзки с обществеността или електронна търговия. За всеки, който е убеден, че продукт, който го няма в Гугъл – не съществува.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

  Защо да изберете нашата програма по Дигитален маркетинг?

Тази програма има за цел да подготви едно ново поколение маркетолози с академични познания и практически опит в дигиталния маркетинг и международните пазари. Обединява най-новите тенденции и разработки в областта на дигиталния маркетинг с фокус върху иновациите, света на бъдещето и начина, по който функционират съвременните маркетингови отдели.

Акцентът е поставен върху разработването на онлайн стратегии за електронен бизнес, привличането и задържането на потребители, въздействие чрез социалните медии, мобилните и новите технологии като инструменти за ефективен маркетинг.

Нашето желание е да ви осигурим енциклопедична основа, като едновременно с това да ви провокираме да изграждате креативни и печеливши стратегии, съобразени с най-съвременните бизнес практики.

  Придобивани компетенции

В рамките на тази магистърска програма ще формирате аналитични и практически умения и компетенции за проследяване и измерване на онлайн маркетингови кампании, прилагане на аналитични услуги и уеб присъствие. Ще се научите да мислите критично за маркетинговите сценарии и да вземате информирани стратегически решения. Ще придобиете уменията да изследвате пазарите и да разбирате потребителите. Програмата покрива практически познания в областта на SEO, e-mail  и mobile маркетинг, стратегии за социалните мрежи, контент маркетинг, блогове, проучвания, персонализация на целевите групи, интернет право.

  Кариерно развитие

Нашите студенти могат самостоятелно да изготвят анализи и разработват концепции, да планират и осъществяват маркетингови кампании, използвайки културни, организационни, финансови, технологични и маркетингови инструменти. Те са напълно подготвени за широко поле от изяви в сферите на производство, продажби, маркетинг и реклама - бранд мениджър, маркетинг мениджър, мениджър продажби, мениджър социални медии, връзки с обществеността, реклама и др.

  Форма на обучение

 Задочна

  Език на преподаване

 Български

Продължителност

1 година (2 семестъра)

  Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  Ви позволява да продължите обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 75

  Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Магистър и Европейско дипломно приложение.

Кандидатствайте лесно онлайн! http://online.ibsedu.bg/

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

 • Маркетингови стратегии/ ECTS 6
 • Въведение в дигиталните технологии и платформи/ ECTS 7
 • Онлайн маркетингови проучвания/ ECTS 6
 • Създаване и развитие на бизнес уебсайт/ ECTS 7
 • Интернет право/ ECTS 6

Семестър 2

 • Управление на фирмен блог и комуникации с блогъри/ ECTS 7
 • Маркетинг в социалните медии/ ECTS 7
 • Магистърска теза/ ECTS 15

Избираеми      

 • Маркетинг в търсещите машини/Мобилен маркетинг/ ECTS 7
 • Уеб метрика и планиране на дигитална кампания/Интернет реклама и продажби/ ECTS 7

Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение