Digital Marketing

digital marketing bachelorDigital marketing is changing business and opening up endless opportunities for success in highly competitive markets. The current era of technological change requires professionals who are a leading force in the world of online communications, who know how to use new tools and trends in the digital sphere, who can build a strong online presence and attract and retain customers. Our bachelor’s degree in Digital Marketing will expose you to the world of innovation in the digital space and make you one of those professionals.

Our highly qualified teachers with extensive practical experience will provide you with not only fundamental knowledge in the field of marketing, but also technical skills in managing social media communications, analyzing data, creating advertising campaigns for Facebook, Instagram and TikTok, developing campaigns for search engines such as Google and many others. With us, you’ll learn to create strategies that get the most value out of the online space, use your imagination to push the boundaries of traditional marketing, and start creating interactive and personalized experiences for your audience.

Develop your creative potential and innovation as you create revolutionary game-changing digital campaigns with us! Let digital marketing be your compass in the business world! Discover new horizons, build a stable career and be a leader in the digital age!

Theoretical knowledge of:
• marketing research;
• marketing strategies;
• Internet law;
• digital marketing and social media tools;
• SEO, e-mail and mobile marketing;
• content marketing.

Practical skills and competences for:
• market research;
• analysis and development of marketing strategies;
• planning, implementing, tracking and measuring online marketing campaigns;
• planning, creation and development of a business website.

 • a marketing manager;
 • expert in marketing department;
 • advertising and social media expert;
 • online and offline sales manager;
 • brand manager;
 • Public Relations;
 • SEO expert;
 • expert positions in non-governmental organizations.

First year

 • Microeconomics
 • Scientific ethics
 • Digital technologies
 • Introduction to
 • Digital Marketing
 • Business
 • Mathematics
 • Macroeconomics
 • Content creation
 • Gamification in digital marketing

Second year

 • Business statistics
 • Website development and maintenance
 • Marketing in social networks
 • Finance
 • Accounting
 • Advertising on Google
 • Search engine optimization
 • Entrepreneurship/Organizational Management

Third year

 • Consumer behavior in a digital environment
 • Marketing research
 • Digital metrics and Google analytics
 • Product and innovation policy
 • Brand management
 • Copywriting
 • Marketing automation and databases
 • Marketing Planning and Customer Relationship
 • Management/Marketing Modeling

Fourth year

 • Artificial Intelligence in Digital Marketing
 • Digital Public Relations
 • Pricing policy
 • Distribution policy
 • Intellectual property law
 • Advertising in niche social networks/Creating an online store
 • Marketing to Business Clients and LinkedIn Application/Email Marketing
 • Digital Project Management/Digital Integrated Communication Planning etc.

Ако обмисляте кариера в областта на управлението на проекти, ето няколко причини да го направите с нас. Успяваме заедно! Помагаме ви да превърнете мечтите си в реалност и споделяме с вас пътя към вашето усъвършенстване, независимо дали искате да станете по-успешни в кариерата си, да увеличавате доходите си, да промените работната си позиция или пък сферата, в която работите. МВБУ е мястото, което е в синхрон с личните ви изисквания и цели, защото ви предлагаме:

 • Програми, напълно разработени и фокусирани върху бизнес потребностите, които ви подготвят да бъдете по-успешни в днешния многофункционален бизнес свят
 • Персонално отношение и индивидуален подход
 • Сплотена общност от студенти, преподаватели, служители и бизнес партньори, която ви подкрепя, която развива креативността и лидерския ви потенциал
 • Преподаватели с богат практически опит, с които заедно решавате казуси и работите по проекти, свързани с вашите текущи служебни отговорности
 • Възможност да изготвите портфолио от проекти, доказателство за практическото приложение на вашите умения, което може да представите пред работодателите при кандидатстване за работна позиция
 • Обучение, проектирано да се вмести идеално във вашия график
 • Финансова подкрепа под формата на студентско кредитиране, разсрочено плащане на таксите за обучение и стипендии
 • Международно признати дипломи и образование без граници
 • По време на обучението си вие може да се възползвате от възможностите на програма „Еразъм+“ за обучение или практика в чужбина

Форма на обучение: редовна и задочна

Продължителност на обучение: 4 години (8 семестъра)

Език на преподаване: български

ECTS кредити: 240

Програмата по „Дигитален маркетинг“ отговаря на международните стандарти за обучение и квалификация в областта на дигиталния маркетинг. В процеса на обучение използваме иновативни и интерактивни методи на преподаване, комбинирани с мултимедийни презентации, дискусии, курсови проекти, възложени от бизнеса, казуси и др. Обучението приключва с полагането на държавен изпит. Предоставяме ви възможности за практическо приложение на придобитите умения чрез участие в проекти за научни изследвания. С подкрепата на нашия Център за развитие на кариерата ви осигуряваме стажове във водещи бизнес компании и възможности за силно кариерно начало и професионално развитие.

Успешно завършилите програмата получават диплома за висше образование със степен „бакалавър“ и Европейско дипломно приложение.

Завършилите успешно студенти могат да продължат обучението си в магистърски програми в областта на социалните, стопанските и правните науки. Едно естествено продължение и надграждане на вашите знания и умения като дигитален мениджър ще ви предложат нашите магистърски програми „Дигитален маркетинг“ и „Управление на проекти“.

Повече за тях и останалите възможности за продължаване на обучението ви като магистър вижте ТУК.