Дигитален маркетинг

digital marketing bachelorДигиталният маркетинг променя бизнеса и разкрива безкрайни възможности за успех на силно конкурентните пазари. Сегашната ера на технологични промени изисква професионалисти, които са водеща сила в света на онлайн комуникациите, умеят да използват новите иснтрументи и тенденции в дигиталната сфера, могат да изграждат силно онлайн присъствие и да привличат и задържат клиенти. Бакалавърската ни специалност „Дигитален маркетинг“ ще ви разкрие света на иновациите в дигиталното пространство и ще ви направи един от тези професионалисти.

Нашите висококвалифицирани преподаватели с богат практически опит ще ви предоставят не само фунадаментални знания в областта на маркетинга, но и технически умения за управление на комуникациите в социалните медии, анализиране на данни, създаване на рекламни кампании за Facebook, Instagram и TikTok, разработване на кампании за търсачки, като Google и много други. С нас ще се научите да създавате стратегии, които извличат максимална стойност от онлайн пространството, да използвате въображението си, за да надскочите границите на традиционния маркетинг и да започнете да създавате интерактивни и персонализирани преживявания за вашата аудитория.

Развивайте своя творчески потенциал и иновативност, докато създавате революционни дигитални кампании, които променят правилата на играта заедно с нас! Нека дигиталният маркетинг бъде вашият компас в света на бизнеса! Открийте нови хоризонти, изградете стабилна кариера и бъдете лидер в дигиталното време!

 

Теоретични знания за:
• маркетинговите проучвания;
• маркетинговите стратегии;
• интернет правото;
• инструментите за дигитален маркетинг и социални медии;
• SEO, e-mail и mobile маркетинг;
• контент маркетинга.

Практически умения и компетенции за:
• изследване на пазарите;
• анализ и разработване на маркетингови стратегии;
• планиране, осъществяване, проследяване и измерване на онлайн маркетингови кампании;
• планиране, създаване и развитие на бизнес уебсайт. 

 •  маркетинг мениджър;
 • експерт в маркетингов отдел;
 • експерт реклама и социални медии;
 • мениджър онлайн и офлайн продажби;
 • бранд мениджър;
 • връзки с обществеността;
 • SEO  експерт; 
 • експертни позиции в неправителствени организации. 

1-ви курс 

 • Микроикономика
 • Научна етика
 • Дигитални технологии
 • Въведение в дигиталния маркетинг
 • Бизнес математика
 • Макроикономика
 • Създаване на съдържание
 • Игровизация в дигиталния маркетинг

2-ри курс

 • Бизнес статистика
 • Разработване и поддържане на уебсайт
 • Маркетинг в социалните мрежи
 • Финанси
 • Счетоводство
 • Реклама в Гугъл
 • Оптимизация в търсещите машини
 • Предприемачество/Управление на организацията

3-ти курс

 • Потребителско поведение в дигитална среда
 • Маркетингови проучвания
 • Дигитална метрика и Гугъл анализи
 • Продуктова и иновационна политика
 • Управление на бранда
 • Копирайтинг
 • Маркетинг автоматизация и бази данни
 • Маркетингово планиране и управление на взаимоотношенията с клиенти/Моделиране в маркетинга

4-ти курс

 • Изкуствен интелект в дигиталния маркетинг
 • Дигитални връзки с обществеността
 • Ценова политика
 • Дистрибуционна политика
 • Право на интелектуалната собственост
 • Реклама в нишови социални мрежи/Създаване на онлайн магазин
 • Маркетинг за бизнес клиенти и приложение на LinkedIn/Имейл маркетинг
 • Управление на дигитални проекти/Планиране на дигитална интегрирана комуникация и др.

Ако обмисляте кариера в областта на дигиталния маркетинг, ето няколко причини да го направите с нас. Успяваме заедно! Помагаме ви да превърнете мечтите си в реалност и споделяме с вас пътя към вашето усъвършенстване, независимо дали искате да станете по-успешни в кариерата си, да увеличавате доходите си, да промените работната си позиция или пък сферата, в която работите. МВБУ е мястото, което е в синхрон с личните ви изисквания и цели, защото ви предлагаме:

 • Програми, напълно разработени и фокусирани върху бизнес потребностите, които ви подготвят да бъдете по-успешни в днешния многофункционален бизнес свят
 • Персонално отношение и индивидуален подход
 • Сплотена общност от студенти, преподаватели, служители и бизнес партньори, която ви подкрепя, която развива креативността и лидерския ви потенциал
 • Преподаватели с богат практически опит, с които заедно решавате казуси и работите по проекти, свързани с вашите текущи служебни отговорности
 • Възможност да изготвите портфолио от проекти, доказателство за практическото приложение на вашите умения, което може да представите пред работодателите при кандидатстване за работна позиция
 • Обучение, проектирано да се вмести идеално във вашия график
 • Финансова подкрепа под формата на студентско кредитиране, разсрочено плащане на таксите за обучение и стипендии
 • Международно признати дипломи и образование без граници
 • По време на обучението си вие може да се възползвате от възможностите на програма „Еразъм+“ за обучение или практика в чужбина

Форма на обучение: редовна и задочна (само за студенти от България и ЕС)

Продължителност на обучение: 4 години (8 семестъра)

Език на преподаване: български

ECTS кредити: 240

Програмата по „Дигитален маркетинг“ отговаря на международните стандарти за обучение и квалификация в областта на дигиталния маркетинг. В процеса на обучение използваме иновативни и интерактивни методи на преподаване, комбинирани с мултимедийни презентации, дискусии, курсови проекти, възложени от бизнеса, казуси и др. Обучението приключва с полагането на държавен изпит. Предоставяме ви възможности за практическо приложение на придобитите умения чрез участие в проекти за научни изследвания. С подкрепата на нашия Център за развитие на кариерата ви осигуряваме стажове във водещи бизнес компании и възможности за силно кариерно начало и професионално развитие.

Успешно завършилите програмата получават диплома за висше образование със степен „бакалавър“ и Европейско дипломно приложение.

Завършилите успешно студенти могат да продължат обучението си в магистърски програми в областта на социалните, стопанските и правните науки. Едно естествено продължение и надграждане на вашите знания и умения като дигитален мениджър ще ви предложат нашите магистърски програми „Дигитален маркетинг“ и „Управление на проекти“.

Повече за тях и останалите възможности за продължаване на обучението ви като магистър вижте ТУК.