програми

Доктор

Програми за образователна и научна степен доктор

Образователната и научна степен „доктор“ е най-високата образователна степен, предлагана от университетите. Тя е естествено продължение и надграждане от магистърска степен.

Международното висше бизнес обучава докторанти в следните направления:

  • 3.7. Администрация и управление; 
  • 3.8. Икономика;
  • 3.9. Туризъм

Успешното завършване на докторска програма изисква постоянство и ангажираност. Тя дава възможност за практически изследвания на актуални проблеми, формулиране на решения и проектирането на ефективни професионални практики в рамките на професионалното направление.