Международното Висше Бизнес Училище (МВБУ) разширява международните си партньорства с Полша

Екип МВБУ
юни 03, 2024

Г-жа Лена Гайдарска, Президент на МВБУ, проведе ползотворна среща с Нейно Превъзходителство Маргарита Ганева, посланик на Република България в Република Полша. Събитието се състоя в посолството на страната ни във Варшава.

По време на срещата, беше подписан меморандум за сътрудничество между двете държави в областта на висшето образование. Постигнатото споразумение предоставя широк спектър от възможности за разширяване на международната дейност на МВБУ. Фокусът беше поставен върху провеждането на практическо бизнес обучение, стажове и практики за студентите на МВБУ. Нашите възпитаници ще имат привилегията да бъдат част от работния процес в консулската служба на българското посолство във Варшава, в български бизнес фирми, действащи в Полша, в полски туристически компании, както и в организации с нестопанска цел. Сътрудничеството ще се осъществява чрез програмата Еразъм+, която предоставя отлични условия за студентска мобилност и междукултурен обмен на знания и опит.

Беше обсъдена, също така, възможността за присъединяването на МВБУ към мрежата на европейската инициатива „Три морета“. Тя обединява дванадесет държави от Централна и Източна Европа и предлага платформа за сътрудничество в областта на енергетиката, транспорта и дигитализацията. МВБУ ще допринесе с за развитието на иновативни проекти с ценните знания и богатия практически опит на нашите изтъкнати преподаватели. Участието ни като партньор, също така, ще окаже благоприятен ефект върху международното ни позициониране като авторитетна образователна институция и ще обогати академичните ни програми.

Дискутираха се и бъдещи планове за двустранно международно сътрудничество между МВБУ и университетът WSB Merito в Гданск. Партньорството ще предостави нови възможности за академичен обмен и съвместни проекти, които ще повишат качеството на образованието и ще разширят професионалните перспективи на студентите от двете институции.

Международното висше бизнес училище се стреми да поддържа високите си стандарти в образованието и да предоставя на своите студенти възможностите, необходими за успешна реализация в глобалния бизнес свят. Посещението в Полша и постигнатите договорености са поредна стъпка в тази насока, потвърждаваща ангажираността на МВБУ към международното сътрудничество и качественото образование.