МВБУ е бенефициент по проект

Екип МВБУ
дек. 02, 2021

Уважаеми колеги,

Международно висше бизнес училище е бенефициент по проект „Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на примера на националните курорти)“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, с договор № КП-06-Н25/3 от 13.12.2018 г.

Проектът има за цел разработване и последващо тестване на методика за мониторинг и оценка на устойчивото туристическо развитие, основана на система от индикатори за обективна оценка на устойчивостта на туристическото развитие. То се визира като основа за извеждане на тенденции, обосноваване и провеждане на политика за оптимизиране на ефектите от развитието на туризма. Специално внимание е обърнато и на климатичните промени, и тяхното значение за устойчивото развитие на туризма в страната.

В тази връзка имаме удоволствието да Ви поканим на отворена лекция за представяне на резултати от постигнатото в рамките на проектните дейности.

Лекцията е на тема: „Система за мониторинг на устойчивото развитие на туризма в България по примера на националните курорти“, която ще се проведе на 02.12.2021 г. (четвъртък) от 16:30 ч. във виртуална стая „Академичен съвет“ с линк за достъп: https://bbb.ibsedu.bg/b/adm-jkr-f9r

Лектори и членове на екипа са:

  • Проф. дгн Мария Воденска
  • Проф. д-р Николина Попова
  • Доц. д-р Даниела Георгиева
  • Гл. ас. д-р Десислава Алексова
  • Проф. д-р Теодора Георгиева

 

Ще се радваме на Вашето активно участие!

Очакваме Ви на 02.12.2021 г. (четвъртък) от 16:30 ч. във виртуална стая „Академичен съвет“ с линк за достъп: https://bbb.ibsedu.bg/b/adm-jkr-f9r

 

С уважение,

Екипа на проект Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на примера на националните курорти)

 

Лице за контакт при допълнителни въпроси:

Даниела Георгиева dgeorgieva@ibsedu.bg