МВБУ и студенти по „Туризъм и предприемачество“ участиват в инициатива за развитие на туризма в Божурище

Екип МВБУ
май 13, 2024

Доц. д-р Десислава Алексова и студенти от трети курс на специалността „Туризъм и предприемачество“ от Международно Висше Бизнес Училище взеха участие във фокус група „Местна власт“, която се проведе в заседателната зала на Общинския съвет на Божурище. Събитието събра на едно място местната власт, включително кмета на Община Божурище, г-н Георги Димов, кметове и кметски наместници от селата в общината, както и част от общинските съветници.

 

Цели на Проекта

Инициативата е част от мащабен проект за проучване на туристическата среда и възможностите за развитие на туризма в Община Божурище. Основната цел на проекта е да превърне Божурище в атрактивна туристическа дестинация, а ръководител на проекта е д-р Алексова. Проектът включва провеждането на три фокус групи: „Местна власт“, „Културни, просветни и спортни дейци“ и „Местен бизнес и туристически дейци“. Тези групи ще позволят да се вземе под внимание мнението на местните хора, да се насърчи диалогът в общината и да се създадат публично-частни партньорства.

Дискусии и Основни Теми

По време на дискусията във фокус групата „Местна власт“, участниците обсъдиха най-интересните и атрактивни места и туристически обекти в общината, значимите културни и спортни събития, както и възможностите за обогатяване на културния календар. Бяха разгледани и туристически маршрути и атракции, като специално внимание се обърна на предложения за изграждане на лятно кино и минерален басейн, които предизвикаха оживена дискусия.

Участници във Фокус Групата

Сред участниците във фокус групата бяха Росен Василев – експерт по биоразнообразие, защитени територии, велосипеден и екотуризъм, зам.-кметовете Владислава Симеонова и Габриела Дончева, Цветелина Димитрова – секретар на Община Божурище, Цветелина Цветанова – експерт „Връзки с обществеността“, както и кметове и кметски наместници на селата Гурмазово, Пожарево, Златуша, Пролеша и Храбърско, и общински съветници.

С нетърпение очакваме следващите стъпки от проекта и вярваме, че с общи усилия ще постигнем много за развитието на туризма в Община Божурище. Този проект ще стимулира местната икономика и ще представи Божурище като привлекателна туристическа дестинация, съчетаваща природни красоти и културни богатства. МВБУ се ангажира да бъде част от тази важна инициатива и да продължи да подкрепя развитието на туризма и предприемачеството в региона.