МВБУ обявява конкурс за финансиране на студенти за обучение по програма Еразъм + за летен семестър на учебната 2023-2024

Екип МВБУ
ное. 07, 2023

МВБУ обявява конкурс за финансиране на студентски мобилности с цел обучение по програма Еразъм + за летен семестър на учебната 2023-2024.

Допустими участници

  • Всички студенти от редовна, задочна и/или дистанционна форма, от 1-ви до 4-ти курс включително, записани за обучение в МВБУ, водещо до придобиване на призната образователна степен (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“);
  • Лица с българско гражданство, лица с двойно гражданство, лица официално признати за бежанци, лица без гражданство, постоянно или временно пребиваващи, с постоянна или временна адресна регистрация в България.

Продължителност на мобилността

  • Периодът на обучение в чужбина може да бъде от 2 до 12 месеца (или един академичен срок или триместър) физическа мобилност, без да се включва времето за пътуване;
  • Мобилността може да включва допълнителен период на стаж, ако е планиран такъв, и да бъде организирана по различни начини в зависимост от контекста: дейностите могат да се осъществяват последователно или едновременно. За комбинацията се прилагат правилата за финансиране и за минимална продължителност на мобилността за обучение;
  • Периодът на физическа мобилност може да бъде прекъсван. Периодът на прекъсване не се отчита към продължителността на дейността за мобилност.

Обща допустима продължителност за всеки цикъл на обучение

  • Общата продължителност на периодите на мобилност, в които участва един студент, не може да превишава 12 месеца физическа мобилност максимум за всеки цикъл на обучение, независимо от броя и вида на дейностите за мобилност.

Повече информация за условията ще намерите тук.