Кандидатстване в бакалавърски програми

Кандидатстване в бакалавърски програми

За всички бакалавърски специалности и форми на обучение можете да кандидатствате, ако отговаряте на следните условия:

 • обучавате се в последна година на средното образование, преди провеждането на Държавните зрелостни изпити (ранен прием под условие) и след успешно полагане на писмен конкурсен изпит /мотивационно есе/;
 • завършили сте средно образование след 2008 г., даващо ви право да продължите обучението си във висши училища;
 • завършили сте средно образование преди 2008, даващо ви право да продължите обучението си във висши училища и след успешно полагане на писмен конкурсен изпит /мотивационно есе/;
 • завършили сте висше образование.

Ако сте чужди граждани можете да кандидатствате и да бъдете приети за обучение при условията и реда на Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.

За учебната 2023/24 г., Международно висше бизнес училище прилага световната университетска практика и процедура за

ГЪВКАВ ПРИЕМ

Не е нужно да чакате седмици за да разберете дали сте приети в избраната от Вас специалност. Това позволява кандидатстване и прием в максимално удобен и кратък срок.

Срокът е до заемане на свободните места.

Колкото по-рано подадете заявление за кандидатстване, толкова по-голям е шансът за прием и ЗАПИСВАНЕ в желаната от Вас специалност.

⇒ Кандидатствайте ONLINE

Зрелостници в последна година на обучение

 • Формуляр по образец на МВБУ /предоставя се на място или в онлайн системата за кандидатстване/
 • Академична справка от училището за завършен първи срок на последен клас, оценките от последните три години в училище, среден годишен
  общ успех, както и информация за контакт с училището, подпис на представител и печат. (оригинал)
 • Документ за платена такса за кандидатстване 
 •  Мотивационно есе

Завършили средно образование преди 2008 год.

 •  Формуляр по образец на МВБУ /предоставя се на място или в онлайн системата за кандидатстване/
 • Диплома за средно образование (оригинал и копие)
 • Документ за платена такса за кандидатстване 
 • Мотивационно есе

Завършили средно образование след 2008 год.

Можете да кандидатствате онлайн всеки ден от седмицата 24/7.

Ако желаете да се срещнете с нашия екип, да се запознаете с
бизнес университета и да зададете всички въпроси, които ви вълнуват, можете да кандидатствате лично на място.

На всяка стъпка от процеса на кандидатстване можете да се обръщате за допълнителна информация и съдействие към нашите консултанти. 

Всеки делничен ден от 09:00 до 17:00 часа в:

 • Ботевград, ул. “Гурко“14, сграда на МВБУ

тел. за информация 0723/688 15

 • София, ул. „Винсент ван Гог“ 7, Център за дистанционно обучение на
  МВБУ 

тел. за информация 02/400 16 30

След успешно завършена процедура по кандидатстване всеки кандидат-студент получава, лично или на имейл, посочен за връзка, Регистрационна карта с уникален код за достъп за проверка на класирането.

ONLINE кандидатстване

КЛАСИРАНЕ

До един работен ден след успешната Ви регистрация, на посочения от Вас E-mail, ще получите уведомление за класирането и Регистрационна карта.

ЗАПИСВАНЕ

До три работни дни след полученото уведомление за класиране, следва да се запишете в избраната от Вас специалност.

Записването се извършва лично от кандидата или от упълномощено от него лице. 

Документи и процедура за записване

1. Пакет документи за записване /получава се на място/;

2. Оригинал и копие на диплома за завършено образование;

3. Документ за платена такса за обучение за първия семестър. 

Плащането може да се извърши:

 • с банкова карта чрез Пос-терминал – в МВБУ при подаване на документи;
 • по банков път – Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ:

ОББ – Офис Ботевград
IBAN: BG78RZBB91551089856718
SWIFT BIC: RZBBBGSF

4. Четири снимки паспортен формат;

5. Лична карта.

Записването се извършва  в гр. София, ул. „Винсент ван Гог“ №7 или гр. Ботевград, ул. „Гурко“ №14, или онлайн при предварително заявено желание на имейл: info@ibsedu.bg. 

Допълнителна информация на:

тел. + 3592/400 16 30

мобил. т. + 359 897 931 002

или info@ibsedu.bg 

Семестриални такси

Зимен семестър 

Еднократно плащане – при записване на семестъра – 1620 лв.

Плащане на вноски:

– Първа вноска – при записване на семестъра – 860 лв.

– Втора вноска – краен срок за заплащане до 30-ти ноември – 860 лв.

Летен семестър

Еднократно плащане – краен срок за заплащане до 31 януари – 1620 лв.

Плащане на вноски:

– Първа вноска – краен срок за заплащане до 31 януари – 860 лв.

– Втора вноска – краен срок за заплащане до 31-ви март – 860 лв.

 

Административни такси

Такса за кандидатстване/ конкурсен кандидатстудентски изпит – 50 лв.

Отстъпки

  За студенти в неравностойно положение:

 • хора с увреждания ( с ТЕЛК от и над 75%)
 • кръгли сираци (до 22 годишна възраст за редовна форма на обучение)

Получават 50% отстъпка от семестриалната такса за целия период на обучение.

 За семейства
За двама или повече студенти от едно семейство, вторият и всеки следващ член
на семейството (съпрузи, братя, сестри, родители и деца) ползва 25% отстъпка от семестриалната такса през целия период на обучение.

Начини за плащане:

 • С банкова карта чрез Пос терминал – в МВБУ при подаване на документи
 • По банков път – Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

ОББ – Офис Ботевград

IBAN: BG78RZBB91551089856718

SWIFT BIC: RZBBBGSF

Основание: …………………. трите имена…………………….. ЕГН……………..