Кандидатстване в магистърски специалности

Кандидатстване в магистърски специалности

Приемът за обучение на студенти в магистърските програми се осъществява след кандидатстване и класиране на основание подадени документи.

Кандидатите трябва да притежават Диплома за завършена степен на висше образование „Бакалавър”, съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за висшето образование или „Магистър”, с успех не по-малко от „добър“ и минимум 240 ECTS кредита (оригинал и копие)

За учебната 2024/25 г., Международно висше бизнес училище прилага световната университетска практика и процедура за прием.

Срокът за кандидатстване и подаване на документи е:

 • 01.03.2024 – 24.07.2024

⇒ Кандидатствайте ONLINE

 • Формуляр по образец на МВБУ /предоставя се на място или в онлайн системата за кандидатстване/
 • Диплома за завършена степен на висше образование „Бакалавър”, съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за висшето образование или „Магистър”, с успех не по-малко от „добър“ и минимум 240 ECTS кредита (оригинал и копие)
 • Документ за платена такса за кандидатстване 

Можете да кандидатствате онлайн всеки ден от седмицата 24/7.

Ако желаете да се срещнете с нашия екип, да се запознаете с
бизнес университета и да зададете всички въпроси, които ви вълнуват, можете да кандидатствате лично на място.

На всяка стъпка от процеса на кандидатстване можете да се обръщате за допълнителна информация и съдействие към нашите консултанти. 

Всеки делничен ден от 09:00 до 17:00 часа в:
–  Ботевград, ул. “Гурко“14, сграда на МВБУ, тел. за информация 0723
688 12
– София, ул. „Винсент ван Гог“ 7, Център за дистанционно обучение на
МВБУ (метростанция Витоша, срещу сградата на Овергаз), тел. за
информация 02 400 16 30

След успешно завършена процедура по кандидатстване всеки кандидат-
студент получава, лично или на e-mail, посочен за връзка, Регистрационна
карта с уникален код за достъп за проверка на класирането.

ONLINE кандидатстване

КЛАСИРАНЕ

 • 25.07.2024 г.

На посочения от Вас е-mail, ще получите уведомление за класирането и Регистрационна карта.

ЗАПИСВАНЕ

 • 26.07 – 02.08.2024 г. 

След полученото уведомление за класиране, следва да се запишете в посочения срок, в избраната от Вас специалност.

Записването се извършва лично от кандидата или от упълномощено от него лице. 

Документи и процедура за записване

1. Пакет документи за записване /получава се на място/;

2. Оригинал и копие на диплома за завършено образование;

3. Документ за платена такса за обучение за първия семестър. 

Плащането може да се извърши:
– с банкова карта чрез Пос-терминал – в МВБУ при подаване на документи;

– по банков път – Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 ОББ – Офис Ботевград
IBAN: BG78RZBB91551089856718
SWIFT BIC: RZBBBGSF

4. Четири снимки паспортен формат;

5. Лична карта.

Записването се извършва персонално от кандидата в гр. София, ул. „Винсент ван Гог“ №7 или гр. Ботевград, ул. „Гурко“ №14, или онлайн при предварително заявено желание на имейл [email protected]

Допълнителна информация на:

тел. + 3592/400 16 30

мобил. т. + 359 897 931 002

или [email protected] 

Семестриални такси за обучение в специалности на български език

 1. Семестриална такса за специалностите на български език 1620 лв.

Семестриални такси за обучение в специалности на английски език

 • Български граждани и граждани на ЕС – 1300 Евро.

 • Граждани на страни извън ЕС – 2300 Евро.

Административни такси

 • Такса за кандидатстване/ конкурсен кандидатстудентски изпит за специалности на български и английски език – 50 лв.
 • Академично признаване, чрез НАЦИД на степен на висше образование, придобито в чужбина, с цел продължаване на обучението в МВБУ – 200 лв. 

Административните такси не подлежат на връщане при отказ на кандидат-студента от услугата.

Отстъпки

 1. За студенти в неравностойно положение:

 • хора с увреждания ( с ТЕЛК от и над 75%)
 • кръгли сираци (до 22 годишна възраст за редовна форма на обучение)

2. За висок успех за придобиване на ОКС „Магистър“ в програмите на английски език.

 • 400 Евро за първата година, валидна за всички апликанти от ЕС и извън ЕС (включително и за лица с българско гражданство), които имат успех не по-малко от много добър 5.00  от дипломата за Бакалавър. 

3. За членове на едно семейство, обучаващи се във всички програми на МВБУ, за всички апликанти от ЕС и извън ЕС (включително и за лица с българско гражданство).

 • 10 % на втория и всеки следващ член на едно семейство (съпрузи, братя, сестри, родители и деца), които са завършили своето образование в МВБУ не по-късно от пет години назад. 
 • 25 % на всеки втори член на семейството, които се обучават по едно и също време.

4. При еднократно заплатена такса за цялата учебна година.

 • 10 % за всички студенти от ЕС и извън ЕС (включително и за лица с българско гражданство), за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“ в програмите на български и английски език.

5. При продължаване на обучението в ОКС „Магистър“ след придобита ОКС „Бакалавър“ в МВБУ.

 • 10 % за всички студенти от ЕС и извън ЕС (включително и за лица с българско гражданство) във всички програми на български и английски език.

6. При ранно записване за ОКС „Магистър“ до 1 юли.

 • 10 % за всички студенти от ЕС и извън ЕС (включително и за лица с българско гражданство) във всички програми на български и английски език.

Всеки записал се студент или докторант в МВБУ има право да ползва само една отстъпка в учебната година.

Начини за плащане:

 • С банкова карта чрез Пос терминал – в МВБУ при подаване на документи
 • По банков път – Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

ОББ – Офис Ботевград

IBAN: BG76UBBS81551089856718

SWIFT BIC: UBBSBGSF

Основание: …………………. трите имена…………………….. ЕГН……………..