Кандидатстване в магистърски специалности

Кандидатстване в магистърски специалности

Приемът за обучение на студенти в магистърските програми се осъществява след кандидатстване и класиране на основание подадени документи.

Кандидатите трябва да притежават Диплома за завършена степен на висше образование „Бакалавър”, съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за висшето образование или „Магистър”, с успех не по-малко от „добър“ и минимум 240 ECTS кредита (оригинал и копие)

За учебната 2024/25 г., Международно висше бизнес училище прилага световната университетска практика и процедура за прием за гъвкав прием.

Срокът за кандидатстване и подаване на документи е:

  • 01.03.2024 – 24.07.2024

⇒ Кандидатствайте ONLINE

  • Формуляр по образец на МВБУ /предоставя се на място или в онлайн системата за кандидатстване/
  • Диплома за завършена степен на висше образование „Бакалавър”, съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за висшето образование или „Магистър”, с успех не по-малко от „добър“ и минимум 240 ECTS кредита (оригинал и копие)
  • Документ за платена такса за кандидатстване 

Можете да кандидатствате онлайн всеки ден от седмицата 24/7.

Ако желаете да се срещнете с нашия екип, да се запознаете с
бизнес университета и да зададете всички въпроси, които ви вълнуват, можете да кандидатствате лично на място.

На всяка стъпка от процеса на кандидатстване можете да се обръщате за допълнителна информация и съдействие към нашите консултанти. 

Всеки делничен ден от 09:00 до 17:00 часа в:
–  Ботевград, ул. “Гурко“14, сграда на МВБУ, тел. за информация 0723
688 12
– София, ул. „Винсент ван Гог“ 7, Център за дистанционно обучение на
МВБУ (метростанция Витоша, срещу сградата на Овергаз), тел. за
информация 02 400 16 30

След успешно завършена процедура по кандидатстване всеки кандидат-
студент получава, лично или на e-mail, посочен за връзка, Регистрационна
карта с уникален код за достъп за проверка на класирането.

ONLINE кандидатстване

КЛАСИРАНЕ

  • 22.02.2024 г.

На посочения от Вас е-mail, ще получите уведомление за класирането и Регистрационна карта.

ЗАПИСВАНЕ

  • 23.02 – 29.02.2024 г. 

След полученото уведомление за класиране, следва да се запишете в посочения срок, в избраната от Вас специалност.

Записването се извършва лично от кандидата или от упълномощено от него лице. 

Документи и процедура за записване

1. Пакет документи за записване /получава се на място/;

2. Оригинал и копие на диплома за завършено образование;

3. Документ за платена такса за обучение за първия семестър. 

Плащането може да се извърши:
– с банкова карта чрез Пос-терминал – в МВБУ при подаване на документи;

– по банков път – Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 ОББ – Офис Ботевград
IBAN: BG78RZBB91551089856718
SWIFT BIC: RZBBBGSF

4. Четири снимки паспортен формат;

5. Лична карта.

Записването се извършва персонално от кандидата в гр. София, ул. „Винсент ван Гог“ №7 или гр. Ботевград, ул. „Гурко“ №14, или онлайн при предварително заявено желание на имейл info@ibsedu.bg. 

Допълнителна информация на:

тел. + 3592/400 16 30

мобил. т. + 359 897 931 002

или info@ibsedu.bg 

Семестриални такси

Зимен семестър 

Еднократно плащане – при записване на семестъра – 1620 лв.

Плащане на вноски:

– Първа вноска – при записване на семестъра – 860 лв.

– Втора вноска – краен срок за заплащане до 30-ти ноември – 860 лв.

Летен семестър

Еднократно плащане – краен срок за заплащане до 31 януари – 1620 лв.

Плащане на вноски:

– Първа вноска – краен срок за заплащане до 31 януари – 860 лв.

– Втора вноска – краен срок за заплащане до 31-ви март – 860 лв.

Административни такси

Такса за кандидатстване/ конкурсен кандидатстудентски изпит – 50 лв.

Начини за плащане:

  • С банкова карта чрез Пос терминал – в МВБУ при подаване на документи
  • По банков път – Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

ОББ – Офис Ботевград

IBAN: BG78RZBB91551089856718

SWIFT BIC: RZBBBGSF

Основание: …………………. трите имена…………………….. ЕГН……………..