Продължаващо обучение

Продължаващо обучение

В силно глобализиращата се среда на технологични и информационни трансформации придобитите знания, умения и компетенции се нуждаят от постоянно актуализиране и надграждане. В Международно висше бизнес училище подкрепяме ученето през целия живот и предлагаме разнообразни по продължителност и форма курсове и обучения.
Продължаващото обучение е предназначено за всички, които желаят да развият своите професионални и личностни способности. Обученията ни съчетават академичното знание и бизнес компетенциите, признати от професионалните институции и техните индустрии.
Центърът за продължаващо обучение и Центърът за професионално обучение на Международно висше бизнес училище предлагат разнообразие от гъвкави програми, курсове и семинари в подходящи форми за обучение за всеки в областите Администрация и управление, Икономика и Туризъм. Прилагаме различни форми на обучение – индивидуална и групова, редовна и дистанционна, интензивни курсове, летни училища. В партньорство с представителите на бизнеса Международно висше бизнес училище предлага специализирани, практически ориентирани обучения – курсове, семинари, работа в групи, индивидуални консултации. 

Обучението има за цел да формира специалисти с управленска квалификация и широк професионален профил, които притежават специализирани компетенции, знания и умения в областта на бизнесадминистрацията, фирменото консултиране, организацията и управлението на човешките ресурси, организационната култура и стратегическото решаване на значими психологически и социални проблеми в организацията.

Обучението има за цел да формира специалисти с управленска квалификация и широк професионален профил, които притежават специализирани компетенции, знания и умения в областта на бизнесадминистрацията, фирменото консултиране, организацията и управлението на човешките ресурси, организационната култура и стратегическото решаване на значими психологически и социални проблеми в организацията.
• за краткосрочните курсове – Удостоверение за проведено допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията;
• за дългосрочните курсове – Свидетелство за професионална квалификация след проведено обучение по специализиран учебен план. С него се удостоверява приключването на завършена форма на подготовка, в резултат на която може да се придобие определена квалификация, но не и образователна степен или специалност. Продължителността на обучението е минимум 2 семестъра (600 учебни часа). 

Отворените програми са ориентирани към професионалисти и мениджъри, които имат ясната идея и знаят какво е необходимо да направят, но все още не са го направили. Тези програми позволяват идентифициране на скрити пропуски в познанията, придобиване на нови компетенции и намиране на баланса, необходим за успешното изпълнение на стратегически идеи. Международно висше бизнес училище предлага творчески, гъвкави и иновативни програми, които ще помогнат да развиете своята кариера.
Обученията се извършват в отлично оборудваните ни учебни центрове и зали в София и Ботевград, както и на място във фирми и организации.