Извън общоприeтитe стeрeотипи​

Извън общоприeтитe стeрeотипи

МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ Е ПАРТНЬОР В МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ

2018-1-BE01-KA201-038551 (18PE0002) ИЗВЪН ОБЩОПРИЕТИТЕ СТЕРЕОТИПИ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Програма: ERASMUS + КA2
Продължителност: 01/09/2018 – 31/08/2021
Водещ партньор: Universite Libre de Bruxelles, Белгия www.ulb.ac.be
Партньори:Vrije Universiteit Brussells, Belgium, Международно висше бизнес училище, Ботевград, 127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“, София, The Research Centre for Migration Studies (CER-M) Barcelona, Institut Escola La Mina, Barcelona, Spain, 2nd Lyceum of Vrilissia, GO! atheneum Unescoschool Koekelberg, Belgium

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА

Целева група: 15-16 годишни ученици в средни училища от различни култури
Цел на проекта: Един от ключовите въпросив нашето съвремие е как европейските общества, характеризиращи се с нарастващо разнообразие, могат да насърчават (европейско) гражданство и толерантно отношение към „другите“ по начин, който не заклеймява или погрешно разпознава културните идентичности.
Основната цел на проекта е да се постигне намаляване на общоприетите културни стереотипи. Тази цел е причинно свързана с необходимостта от транснационален подход. В допълнение към положителния и конструктивен познавателен опит, мобилността на младите хора допринася за формирането на чувството за място и европейска идентичност. Това позволява чрез пътувания да се изграждат мостове, обхващащи географски и културни граници.
Целта е по този начин да се развият междукултурни компетенции и умения сред младите хора във възрастта на средното образование, които са все още във “впечатляващите години” (12-24), когато са податливи на промени, чувствителни са и лесно реагират на външната среда. Чрез справяне с общоприетите стереотипи, ще се намалят и предразсъдъците. Най-добрият начин да се постигне това е учениците да се потопят в друг културен контекст.
Дейности по проекта: Изграждането на междукултурни умения и компетенции научава учениците да анализират хората като различни и многостранни личности и да излязат извън естествените стереотипи и клишета.
Развитието на възгледите на участниците ще се изследва чрез проучванев три етапа, което ще се проведе преди, по време и след провеждането на междукултурните обменни пътувания.
С оглед на това, ще бъдат проведени четири пътувания за междукултурен обмен в Атина, Барселона, Брюксел, София. Ученици от четирите града ще посетят и ще се запознаят с друг град и местните ученици.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Инструментариум
Въз основа на опита от пътуванията и на резултатите от изследванията, инструментариумът ще бъде разработен към края на жизнения цикъл на проекта.
Инструментариума ще бъде разработен с цел да предостави на училищата необходимия капацитет за организиране и осъществяване на училищни пътувания за културен обмен. Той ще бъде разделен на четири отделни, но тясно свързани помежду си части и ще включва набор от препоръки, базирани на резултатите от проекта. Крайният продукт ще бъде достъпен чрез интернет страницата на проекта през 2021 г. и ще включва статична версия и онлайн версия
Практическо ръководство: Предоставя ясни очертания на трите фази на организацията и изпълнението на пътуването и предоставя определени указания за всяка фаза.