Маркетинг

Ролята на маркетинга е да създава потребители  за една организация, за да може тя да се развива и да постига възможно най-големи печалби. Има две главни цели – да открои конкурентните предимства на фирмата и да удовлетвори нуждите на потребителите. Свързан е с дейности като привличане и задържане на клиенти, увеличаване на продажби, изграждане на трайни взаимоотношения с потребители, развитие на иновативен асортимент от продукти.  Маркетингът  разкрива и създава пазарни възможности за фирмите, предпазва ги от заплахите на обкръжаващата среда, помага им да разбират по-добре потребностите на клиентите и да познават конкурентите чрез пазарни проучвания и анализи.

Целта на програмата по „Маркетинг“ е да формира вашите академични познания и практически компетенции в областта на целия маркетингов микс – продукт, ценообразуване, дистрибуция и маркетингови комуникации.

Ако сте ориентирани към хората, детайлите, анализите и резултатите, и изгаряте от нетърпение да научавате  за новите тенденции, за да сте в крак с тях, то маркетингът е за Вас.

Като маркетолог вие ще трябва да се справяте с много роли и задачи. С обучението в програмата  „Маркетинг“ вие ще разберете какво е  маркетинг микс и  как фино да настроите неговите елементи в едно балансирано цяло, гарантиращо успеха на всяка организация. Ще усвоите твърди и меки умения, които ще ви отличат като конкурентноспособен маркетингов експерт. Те ще са изключително полезни за вашето успешно кариерно развитие. След  приключване на бакалавърската ви степен, вие ще можете да:

Твърди умения:

 • Съставяте и провеждате маркетингови проучвания
 • Разбирате нагласите, поведението и нуждите на потребителите, действията на конкурентите и условията на средата, в които се развива компанията
 • Привличате, създавате и задържате клиенти
 • Изготвяте, планирате и реализирате традиционни и дигитални маркетингови стратегии
 • Съставяте и провеждате дигитални рекламни кампании в социалните медии (Facebook/Instagram/TIK TOK/LinkedIn), интернет пространството (Google, дигитални медии), както и реализирате традиционни рекламни кампании
 • SEO – оптимизация на сайтове и съдържание
 • Изграждате и популяризирате конкурентоспособни и отличаващи се брандове – целеполагане, репутация, идентичност
 • Генерирате и реализирате идеи за иновативни продукти, добавящи стойност за обществото и създадени да задоволят напълно нуждите на потребителите
 • Определяте най-добрите цени за продуктите и най-оптималните места за продажба чрез инструментите на ценовата и дистрибуционната политика
 • Увеличавате продажбите
 • Създавате и пишете ангажиращо съдържание, съобразено с изискванията на бизнес комуникацията
 • Работите с програми като Word, Excel и Power Point
 • Говорите чужд език

Меки умения:

 • Аналитично мислене
 • Креативност и иновативност
 • Комуникативност
 • Управление на конфликти
 • Емпатия и работа в екип

Търсенето на маркетингови експерти от компаниите продължава да расте всяка година. С уменията, които ще получите в бакалавърската програма по „Маркетинг“ вие ще откриете възможности за професионална реализация във всяка една  сфера на икономиката и бизнеса в сектори и индустрии като туризъм, образование, финанси, здравеопазване, хранителна промишленост, ресторантьорство, транспорт, мода, красота, изкуство и др.  Вие ще можете да работите в областта на маркетинга, връзките с обществеността, рекламата, ивент мениджмънта, производството, търговията и др., като заемате експертни или ръководни позиции.  

Има много длъжности и роли, които можете да изпълнявате като маркетолог и част от тях са:

 • Бранд мениджър
 • Маркетинг мениджър
 • Eксперт по маркетинг и комуникация с клиенти
 • Експерт по връзки с обществеността, комуникации и реклама
 • Консултант в отдели по производство и продажби
 • Експерт по маркетинг в социалните мрежи
 • Експерт по дигитален маркетинг – SEO, Google Ads
 • Експерт по маркетингови проучвания и анализи

През първите две години ще положите основите на икономическите знания и ще започнете да говорите на езика на икономиката и бизнеса.

1-ви курс                            

 • Микроикономика
 • Научна етика
 • Теория на комуникациите
 • Основи на управлението
 • Бизнес математика
 • Макроикономика
 • Основи на правото
 • Информатика

 

2-ри курс

 • Въведение в маркетинга
 • Бизнес статистика
 • Управление на човешките ресурси
 • Връзки с обществеността
 • Финанси
 • Счетоводство
 • Език, култура и комуникация в организациите
 • Философия / Стопанска история

 

В трети и четвърти курс ще влезете в ролята на маркетолог. Ще се запознаете с важни маркетингови тактики и инструменти. Ще разработите бизнес проект за конкретна фирма, в който ще приложите на практика всичко, което сте научили до сега.

3-ти курс

 • Цифрова икономика
 • Потребителско поведение
 • Продуктова и дистрибуционна политика
 • Невромаркетинг
 • Маркетингови проучвания
 • Управление на иновациите
 • Интегрирани маркетингови комуникации
 • Маркетингово планиране и управление на взаимоотношенията с клиенти / Моделиране в маркетинга

 

4-ти курс

 • Право на интелектуалната собственост
 • Международен маркетинг
 • Ценова политика
 • Маркетинг на финансовите услуги
 • Бизнес преговори
 • Управление на продажбите / Комуникация на сложни данни и знания
 • Финансиране на иновациите / Бранд мениджмънт

 

Успяваме заедно! Помагаме ви да постигнете професионалните си цели и споделяме с вас пътя към вашето усъвършенстване, независимо дали искате да станете по-успешен в кариерата си, да започнете да печелите повече, да смените работната си позиция или пък сферата, в която работите. МВБУ е мястото, което идеално пасва на Вашите стремежи и изисквания, защото Ви предлагаме:

 • Програми, напълно разработени и фокусирани върху бизнес потребностите, които ви подготвят да бъдете по-успешни в днешния многофункционален бизнес свят
 • Персонално отношение и индивидуален подход
 • Сплотена общност от студенти, преподаватели, служители и бизнес партньори, която ви подкрепя, която развива креативността и лидерския Ви потенциал
 • Преподаватели с богат практически опит, с които заедно решавате казуси и работите по проекти, свързани с вашите текущи служебни отговорности
 • Възможност да изготвите портфолио от проекти, доказателство за практическото приложение на вашите умения, което може да представите пред работодателите при кандидатстване за работна позиция
 • Обучение, проектирано да се вмести идеално във вашия график
 • Финансова подкрепа под формата на студентско кредитиране, разсрочено плащане на таксите за обучение и стипендии
 • Международно признати дипломи и образование без граници
 • По време на обучението си вие можете да се възползвате от възможностите на програма Еразъм+ за обучение или практика в чужбина

Форма на обучение: дистанционна

Продължителност на обучение: 4 години (8 семестъра)

Език на преподаване: български

ECTS кредити: 240

Програмата по „Маркетинг“ отговаря на международните стандарти за обучение и квалификация в областта на маркетинга. В процеса на обучение използваме иновативни и интерактивни методи на преподаване, комбинирани с мултимедийни презентации, дискусии, курсови проекти, възложени от бизнеса, казуси и др. Обучението ви приключва с полагането на държавен изпит. Предлагаме Ви подкрепяща академична среда, която толерира равнопоставеността. Предоставяме ви възможности за практическо приложение на придобитите умения чрез участие в проекти за научни изследвания. С подкрепата на нашия Център за развитие на кариерата ви осигуряваме стажове във водещи бизнес компании и възможности за силно кариерно начало и професионално развитие.

Успешно завършилите програмата получават диплома за висше образование със степен „Бакалавър“ и Европейско дипломно приложение, валидно и признато в цял свят.

Завършилите успешно студенти могат да продължат обучението си в магистърски програми в областта на социалните, стопанските и правните науки. Едно естествено продължение и надграждане на знанията и уменията Ви като маркетолог ще Ви предложи нашата магистърска програма Дигитален маркетинг.

Повече за нея и останалите възможности за продължаване на обучението Ви като магистър вижте ТУК .