Доц. д-р Недка Гатева

Емеритус професор

Доц. д-р Недка Гатева има повече от 40 години опит като научен изследовател, университетски преподавател и консултант в областта на статистическите анализи, управление на проекти, стратегическо управление, финансов анализ, управление на качеството, бизнес моделиране, внедряване на бизнес софтуерни системи. Тя е доктор по икономика от 1990 г. (Количествени методи и моделиране в управлението) и доцент от 1999 г. (Статистика и демография). Притежава Сертификат  по управление на проекти – „Project Management Professional“ (PMP), 2009, Project Management Institute. Автор е на над 30 книги и статии.

През 2023 г. е удостоена с почетното звание „Емеритус професор“ на МВБУ.