Проф. д.ик.н. Нено Павлов

Емеритус професор

Проф. д.ик.н. Нено Павлов е световнопризнат за своите изключителни постижения в областта на икономическите науки. Той е автор на множество влиятелни публикации, които разглеждат съвременните икономически процеси и предлагат иновативни теоретични подходи, които допринасят значително за разбирането и развитието на икономическата мисъл. Дипломира се със специалност „Застраховане и социално дело“. Професор е по специалност „Финанси, парично обръщение, кредит, застраховане и социално осигуряване“. Преподавателската му дейност е свързана с дисциплините „Управление на човешките ресурси в застраховането и осигуряването“, „Организация и управление на социалното осигуряване“, „Осигурителни схеми“ и „Социален мениджмънт“. Наред с активната си академична дейност проф. Павлов заема и високи държавни постове. Бил е зам.-председател на Комисията за финансов надзор, сътрудник и член на Съвета за социална политика при министерски съвет на Република България в периода 2002-2005 г. и член на Управителния съвет на Българската стопанска камара.

Отличен е с почетното звание „Емеритус професор“ на МВБУ за неговата отдаденост и творческо вдъхновение в ролята му на дългогодишен преподавател, за споделения ни път в света на знанието и науката и за утвърждаването на доброто име и авторитета на Международното висше бизнес училище.