Европейско дипломно приложение

Европейско дипломно приложение

Твоята диплома – твоят билет към света!

Европейското дипломно приложение (European Diploma Supplement – EDS) е документ с информация, която помага на работодателите и образователните институции на международно ниво да придобият ясна и детайла представа за вашата квалификация. Използва се при кандидатстване за обучение и работа в чужбина. Издава се като приложение към дипломата за висше образование, и следва модела, разработен от Европейската комисия, Съвета на Европа и ЮНЕСКО/ЦЕПЕС.
То осигурява необходими и независими данни, с цел подобряване на „прозрачността“ и постигане на безпристрастно и справедливо признаване на документите за образование и професионална квалификация, за:
• вида и степента на придобитата квалификация;
• институцията, издала удостоверението за квалификацията;
• съдържанието на курса и постигнатите резултати;
• подробности за националната образователна система.
Вашата диплома и Европейското дипломно приложение е перфектната комбинация, когато кандидатствате за работа или обучение в над 40 държави в Европа и по света. Все повече работодатели държат на него, защото то е важен документ, който измерва вашите постижения в детайли.

Европейското дипломно приложение се издава автоматично и безплатно на всеки завършващ студент в МВБУ на английски език.

Пример за европейско дипломно приложение: