Обучение в образователна и научна степен доктор

Моделът на обучение в докторските програми на Международно висше бизнес училище отговаря на изискванията на съвременната бизнес среда и създава оригинални компетенции в научно-приложен аспект за академично и бизнес развитие на докторанта.
Научете повече

Документи и кандидатстване

Научете повече

Текущи процедури за придобиване на образователна и научна степен "Доктор"

Текущи процедури за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" Професионално направление: 3.7 Администрация и управление, Докторска програма: "Администрация и управление (Бизнес администрация)“
Научете повече

Конкурс за кандидатстване

Приемът в редовна и задочна форма на докторските програми се осъществява с конкурс, който публично се обявява в Държавен вестник и на официалния сайт на Международно висше бизнес училище. Конкурсите традиционно се обявяват през месец септември на всяка учебна година.
Научете повече