Проведе работна онлайн среща, на която бяха обсъдени резултатите по проекта за първото шестмесечие и текущите дейности

Екип МВБУ
дек. 14, 2020

На 14.12.2020 г. се проведе работна онлайн среща, на която бяха обсъдени резултатите по проекта за първото шестмесечие и текущите дейности, свързани с изготвянето на междинния отчет. На срещата присъстваха директорът на Музея на Понишавието – Пирот, ръководителя на проекта и техническите сътрудници на трите партньора, които докладваха относно протичането на тръжните процедури и сключените договори до момента. Проведе се кратка дискусия относно условията на COVID-19 и по какъв начин ще повлияят за цялостната реализация на проекта.

14.12_meeting