5-дневно обучение в онлайн формат за партньорите по проекта в Пирот

Екип МВБУ
фев. 28, 2021

От 24-ти до 28-ми февруари беше проведено е 5-дневно обучение в онлайн формат за партньорите по проекта в Пирот. Той беше фокусиран върху практическите средства и методи за популяризиране на работилниците за производство на килими като туристически обекти и превръщането им в действителни добавящи стойност носители на туристическия продукт. Обърнато е внимание и на възможностите за повишаване на осведомеността относно уникалните традиции в производството на килими, залегнали в основата на цялата инициатива, предмет на настоящия проект, както и върху техния трансграничен характер, като средство за реклама на новия туристически продукт. Основните акценти включват дигиталния маркетинг и популяризирането на концепцията за новия туристически проект.