Беше проведена двудневна онлайн работна среща по проекта „Приказката на килима”, организирана от Исторически музей – Чипровци

Екип МВБУ
май 28, 2021

На 27 и 28 май 2021 г. беше проведена двудневна онлайн работна среща по проекта „Приказката на килима”, организирана от Исторически музей – Чипровци. На срещата присъстваха директорите на двата музея, екипът по проекта, част от експертния екип от страна на водещия партньор, които разработиха маркетинговата стратегия и външни експерти. В първият ден от срещата бяха обсъдени проектите на брошурата и филма, представящи Приказката на килима. Акцентите бяха върху конкретни детайли и общата визия, заложена в средносрочната маркетингова стратегия, около която партньорите се обединиха. Вторият ден от срещата премина в организационни въпроси, насочени към оптимизирането на отчетната работа, логистиката и организацията на предстоящите събития през последното тримесечие.