Беше проведена двудневна онлайн работна среща по проекта „Приказката на килима”

Екип МВБУ
апр. 16, 2021

На 15 и 16 април 2021 г. беше проведена двудневна онлайн работна среща по проекта „Приказката на килима”, организирана от Музеят на Понишавието – Пирот. В първият ден от срещата беше представена средносрочната маркетингова стратегия, която ще послужи като основа за утвърждаването на трансграничния район като туристическа дестинация и маркетирането на новият туристически продукт, създаден по проекта „Приказката на килима“. В обсъждането на стратегията се включиха активно преподаватели от Международно висше бизнес училище, външните експерти, които разработиха методологическото ръководство по проекта и проведоха 5-дневните обучения, както и част от експертите, ангажирани с разработването на маркетинговите инструменти.

Участниците в срещата се обединиха, че основната стратегическа цел се фокусира върху превръщането на трансграничния район на Чипровци и Пирот в атрактивна туристическа дестинация. Бяха формулирани и следните специфични цели: Специфична цел 1: Устойчиво развитие на туризма в трансграничния район; Специфична цел 2: Създаване на конкурентен туристически продукт, свързан с килимарските традиции; Специфична цел 3: Таргетиране на целевите аудитории и ефективен маркетинг на туристическия продукт. Постигането на стратегическите цели е заложено в маркетинговият план за устойчиво развитие на туризма и управление на туристическия продукт в трансграничния регион, като за целта са разработени конкретни мерки, които да бъдат изпълнени в 5-годишен стратегически период.

Втората част от срещата премина в представяне на туристическия потенциал на района на Пирот и възможностите за предлагане на комплексен туристически продукт с акцент върху килимарските традиции. Мила Панайотович представи накратко възможностите, които предоставя региона, а експертите изказаха мнения относно степенуването им по атрактивност и комбинирането им в разнообразни туристически продукти. Бяха направени конкретни предложения във връзка с предстоящите снимки на филма в Сърбия, изготвянето на брошурата и сайта по проекта.

Работната среща завърши със заключителна дискусия, насочена към обсъждане изпълнението на предстоящите работни задачи по дейности 3, 4 и 5. В дискусията се включиха активно, както директорите на двата музея и членовете на екипа по проекта, така и преподавателите от МВБУ и част от външните експерти.