Двудневна онлайн работна среща по проекта „Приказката на килима”, организирана от Музея на Понишавието – Пирот.

Екип МВБУ
юни 19, 2021

На 08 и 09 юни 2021 г. беше проведена двудневна онлайн работна среща по проекта „Приказката на килима”, организирана от Музея на Понишавието – Пирот. Основните акценти първият ден бяха върху разработването на маркетинговите инструменти по проекта и организацията на Дните на Чипровци в Пирот.
Преподаватели от МВБУ и външни експерти изразиха своето удовлетворение от одобрения макет на брошурата и финалната версия на филма и поздравиха техните автори за положителните резултати.

В следобедните часове, домакините от Музея на Понишавието, представиха своята концепция за провеждане на Дните на Чипровци в Пирот. След оживен дебат и постъпили предложения от част от външните експерти, присъстващите на срещата одобриха единодушно предложената концепция и се обединиха около идеята събитието да бъде проведено в края на август, съобразно предложените параметри.

Вторият ден от работната среща премина в обсъждане на организационни въпроси, свързани с отчетността по проекта.
Участници в срещата бяха официалните представители на трите партньора, екипът по проекта, част от експертния екип от страна на водещия партньор, който разработи маркетинговата стратегия и външни експерти.

08.06_sreshta_prezentacia