Фюжън култура в съвременната среда

Екип МВБУ
апр. 07, 2022

Уважаеми колеги,

В рамките на постоянно действащия семинар на Международното висше бизнес училище – „Съвременни тенденции в развитието на науката“,

имаме удоволствието да Ви поканим на отворена лекция на тема: 

„Фюжън културата в съвременната среда“, която ще се проведе онлайн на 07.04.2022 г. (четвъртък) от 16:00 ч. във виртуалната стая на събитието с линк за достъп: 

семинар „Съвременни тенденции в развитието на науката“ (ibsedu.bg)

Гост – лектор е доц. д-р Николай Сираков.

доц. Николай Сираков е доктор по „Изкуствознание и визуални изследвания“ и доцент по „Социология, стопански и правни науки“ към Института по балканистика с център по тракология към БАН. От 2003 година до днес работи в Регионален исторически музей „д-р Симеон Табаков“, гр. Сливен като археолог, уредник и понастоящем директор на институцията. Участва в множество проекти, свързани с културно-историческото наследство: национален проект „Културни ресурси, валоризиране на наследства и местно развитие”, финансиран от фонд научни изследвания, проект „Реставрация, консервация и социализация на музейните обекти” по оперативна програма „Региони в растеж” на община Сливен.  

Акценти на предстоящата лекция:

  • Фюжън културата като съвременен културен феномен; използването на елементи от културата на различни исторически периоди, за да се предложи нов културен продукт.
  • Актуализация на критериите за запазване на заобикалящата ни културна и природна среда, следвайки тенденциите в туристическата индустрия, промяната в психологическите нагласи на потребителите и въздействието на новите технологии
  • Устойчиво развитие на културния туризъм в градовете, които съхраняват и популяризират културното си наследство /по примера на късноантичната и средновековната крепост Туида в гр. Сливен/.

Актуалността на темата предизвиква интерес както за научните среди, така и за цялата академична общност, студентите, експерти и широката общественост. В тази връзка ще се радваме ако поканите студенти и колеги, които също биха проявили интерес към темата!

Очакваме Ви на 07.04.2022 г. (четвъртък) от 16:00 ч. във във виртуалната стая на събитието с линк за достъп: 

семинар „Съвременни тенденции в развитието на науката“ (ibsedu.bg)