НИРД като елемент на счетоводната политика

Екип МВБУ
ное. 28, 2019

Място

Международно висше бизнес училище

Център за дистанционно обучение

София, ул. Винсент ван Гог, 7

Етаж 3, Зала 3.5

Лектор

Доц. д-р Даниела Георгиева

Презентация