Готова е луксозната брошура „Приказка за килима”

Екип МВБУ
юни 11, 2021

Готова е луксозната брошура „Приказка за килима”, която представя по любопитен и увлекателен начин богатото културно и природно богатство на Чипровци и Пирот предимно чрез техните забележителни килимарски традиции. Атрактивно и увлекателно е предоставена информация за килимарските традиции в двете дестинации и музеите, както и за културните, историческите и природните забележителности в трансграничния регион. Посланикът на Чипровци и Пирот е килимарката, която пази хилядолетната традиция и разказва за нея, застанала пред своя стан. Тя е носител на знанието и умението, тя е творец на продуктите, които прославят Чипровци и Пирот по целия свят – килимите. Основната цел на брошурата е широко популяризиране на темата за килимираството в двете дестинации и новият трансграничен туристически продукт „Приказката на килима”, както и постигане на рекламен ефект сред гостите на Чипровци и Пирот и местното население с тематично презентиране на ценностите, възможностите за различни преживявания и туристическите обекти там. По този начин ще се допринесе за утвърждаване на имиджа на двете дестинации като пазители на стари културни традиции и създаване на общ туристически бранд. Изданието се предвижда да бъде разпространявано в музеите на двете дестинации, на туристически изложения и форуми, както и в туристическите информационни центрове на двете общини. Предназначена е за местните хора и гостите на тези дестинации. Целевите групи са всички туристически компании, професионални туристически организации, индивидуални групи туристи.