Проведена двудневна онлайн работна среща по проекта „Приказката на килима”, организирана от Международно висше бизнес училище.

Екип МВБУ
мар. 10, 2021

На 9 и 10 март 2021 г. беше проведена двудневна онлайн работна среща по проекта „Приказката на килима”, организирана от Международно висше бизнес училище. На срещата бяха поканени външни експерти, които взеха участие в проучванията до момента, както и представители на Исторически музей Ботевград и Исторически музей Правец, които споделиха свой опит и добри практики. От Исторически музей Правец представиха кратка презентация на техен проект, работещи решения и предизвикателства в областта на маркетинга на туризма. Презентацията предизвика оживен дебат, в който се включиха със свои идеи представители на местни сдружения от района на Чипровци, както и членовете на екипа по проекта.