Успешно стартира заснемането на 7-минутния филм „Приказката на килима“ в Пирот

Екип МВБУ
апр. 16, 2021

Успешно стартира заснемането на 7-минутния филм „Приказката на килима“ в Пирот. Снимките ще продължат и през следващите няколко дни, първо в района на Пирот, а след това и в Чипровци. Огромна благодарност за оказаната помощ на директорите и служителите от двата музея, благодарение на които снимането се превръща в приказка, изразиха от снимачния екип.

Създаването на мултимедиен продукт с тема “Приказката за килима” за трансграничния район Чипровци – Пирот е най-ефективният маркетингов ход на двете дестинации към брандово изграждане и позициониране, към широко популяризиране на тяхното културно и природно богатство и на предлаганите от тях сега и в бъдеще туристически продукти. Готовият филм ще има и функцията на катализатор на интереса към двете дестинации, който може да бъде измерен чрез вторични показатели като брой гости и брой реализирани нощувки в местата за настаняване в трансграничния район, както и с увеличаване на интереса към килимите от района (реализирани повече продажби, потребление на повече продукти, свързани с тях). Районът разполага със създадена туристическа база от по-нисък клас (до 3 звезди), но въпреки това тя се ползва с добро име. Разнообразните природни условия и ресурси позволяват развитието на конкурентен и самобитен целогодишен туристически продукт, но на този етап основно две са причините за неразвит пълноценен продукт – няма достатъчно маркетингови усилия за стимулиране на развитието на туризма и липсват достатъчно атракции и тематични продукти, свързани с идентичността на дестинацията. За устойчивото развитие на туризма в региона на Чипровци и Пирот е важна високата конкурентност на продукта (чрез брандово изграждане и управление на развитието на бранда, високо качество на услугите и връзка между бранда и продукта), опазване на зелената система на района, инвестиране и подобряване на настанителната база, още тематични атракции.

 

20210416_Konferencia1