Сборник с доклади от XVIII Международна научна конференция

За изданието

Научете повече

Редакционна колегия

Научете повече

Указания към авторите

Научете повече

Сборник с доклади

Научете повече

Издателска етика

Научете повече

Указания към рецензентите

Научете повече