Нов екип на Студентски съвет

Екип МВБУ
окт. 05, 2022

На 23.10.2021 г. Студентският съвет при МВБУ проведе изборно събрание за членове и ръководство. Събранието откриха ректорът на МВБУ проф. Георги Апостолов, Даниел Парушев – председател на НПСС и проф. Лалка Борисова, която от самото създаване на СС при МВБУ, допринася за развитието и дейността му.

Симона Михайлова бе преизбрана за председател на СС.

За заместник председатели бяха гласувани Анна Прокопиева и Преслава Маринова.

Новоизбраният секретар на СС е Денис Киров .

Председател на комисия “Научноизследователска дейност” е Цветина Петрова, а комисия “PR и култура” поема Павел Петков .

Комисия “Спорт и туризъм” ще бъде ръководена от Влади Камбуров.