Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и перспективите за членство на България

Екип МВБУ
мар. 21, 2018

Място

Международно висше бизнес училище

Център за дистанционно обучение

София, ул. Винсент ван Гог, 7

Етаж 3, Зала 3.5

Лектор

Маргарита Ганева – Директор Дирекция „Външноикономически отношения“ към Министерството на външните работи