Приложение на теорията на размитата логика при моделирането на бизнес процеси и вземането на управленски решения

Екип МВБУ
фев. 21, 2018

Място

Международно висше бизнес училище

Център за дистанционно обучение

София, ул. Винсент ван Гог, 7

Етаж 3, Зала 3.5

Лектор

Доц. дтн Ганчо Вачков

Презентация