Бизнесадминистрация и предприемачество

Предприемачеството е дейност свързана със стартирането на нов бизнес. Целта е да се извърви пътят от възникването на една идея за нов продукт, услуга или пазар до нейното реализиране и оживяване, чрез прилагането на нови знания. Този процес е особено значим и е свързан с разрешаването на проблеми, свързани със задоволяването на потребителските нужди на обществото и качеството на живот.

Създаването на собствен бизнес е изкуството да превърнете хобито си в професия и свободата да работите за себе си. То е своеобразен път към личната ви независимост, към финансово ви благополучие, но този път е осеян с несигурност и задължението да поемате рискове. Специалността „Бизнес администрация и предприемачество“ е безотказното ви оръжие, за да се справите с всички трудни обстоятелства, съпътстващи новостартиращите бизнеси. Обучението ще ви помогне да развиете предприемаческия си потенциал и ще ви направи уверени и успешни в света на бизнеса.

Ако мислите креативно, ако сте изобретателни и инициативни, ако не се страхувате да поемате риск, ако сте ориентирани към резултатите и нямате търпение да се научите как да изградите нещо от нулата, специалността „Бизнес администрация и предприемачество“ е точно за вас и ще ви даде свободата, от която имате нужда. Вашето място в света на успешните в бизнеса ви очаква!

Поведението и природата на предприемача могат да бъдат описани с две думи – инициативност и готовност да се поеме риск. С обучението си в програмата  „Бизнес администрация и предприемачество“ вие ще знаете как да създавате и развивате конкурентен бизнес, да прилагате креативни методи за откриване на иновативни идеи, свързани с ефективното управление на бизнеса и необходими за вземането на стратегически управленски решения.  Освен това ще придобиете умения, които са важни, за да работите уверено за успеха на вашето бизнес начинание и са необходими при вземането на стратегически управленски решения в условията на риск. Те са:

Твърди умения:

 • планиране, организиране и контролиране на дейности, свързани с предприемачеството;
 • разработване на иновационни стратегии и проекти
 • формулиране на рационални управленски решения;
 • анализиране и оценяване на постигнатите резултати;
 • прилагане на креативни методи за генериране на иновативни идеи;
 • организиране и управление на индустриални структури и предприемачески процеси;
 • управление на фирмени проекти и ресурси;
 • прилагане на инструментите за финансиране на предприемаческата дейност.

Меки умения:

 • аналитично мислене;
 • креативност и иновативност;
 • лидерство;
 • инициативност;
 • управление на риска;
 • комуникативност;
 • управление на конфликти;
 • емпатия и работа в екип;
 • адаптивност.

Гай Кавазаки споделя, че да си предприемач е състояние на духа, а не длъжностна характеристика. Предприемач може да бъде както отделен човек, който поема инициатива и рискува да започне собствен бизнес, така и хора в една фирма, които разчупват статуквото и прилагат нови знания и технологии на производство, за да превърнат една иновативна идея в продукт. Уменията, придобити в специалността „Бизнес администрация и предприемачество“, намират приложение във всяка област на човешката дейност. Вие ще може да бъдете:

 • Индивидуални предприемачи с успешен собствен бизнес
 • Експерти в държавни институции, общини и неправителствени организации
 • Многофункционални мениджъри
 • Специалисти при разработването на иновационни политики и проекти
 • Ръководители на екипи и организации в частния и в обществения сектор
 • Специалисти по управление на иновациите и фирмената конкурентоспособност
 • Консултанти, преподаватели и др.

През първите две години ще положите основите на икономическите знания и ще започнете да говорите на езика на икономиката и бизнеса.

1-ви курс

 • Микроикономика
 • Научна етика
 • Бизнес комуникации
 • Основи на управлението
 • Бизнес математика
 • Макроикономика
 • Основи на правото
 • Информатика

 

2-ри курс

 • Маркетинг
 • Бизнес статистика
 • Управление на човешките ресурси
 • Търговско право
 • Организационно поведение
 • Финанси
 • Счетоводство
 • Философия / Стопанска история

 

В трети и четвърти курс ще задълбочите уменията си и ще развиете потенциала си на предприемач. Ще се запознаете с важни инструменти за полагане на основите и изграждане на устойчив бизнес. Ще разработите бизнес модел за новостартираща фирма, в който ще приложите на практика всичко, което сте научили до сега.

3-ти курс

 • Въведение в предприемачеството
 • Управление на проекти
 • Управленско счетоводство
 • Цифрова икономика
 • Социално предприемачество
 • Предприемачество и иновации
 • Международен бизнес
 • Стратегическо управление

 

4-ти курс

 • Управление на бизнес услугите
 • Данъци и данъчна администрация
 • Право на интелектуалната собственост
 • Връзки с обществеността
 • Моделиране и анализ на решения / Бизнес планиране в предприемачеството
 • Право на ЕС / Управление на операциите
 • Разработване на бизнес проект / Дигитални бизнес модели

Ако обмисляте да се впуснете в приключението наречено предприемачество, ето няколко причини да го направите с нас. Успяваме заедно! Помагаме ви да превърнете мечтите си в реалност и споделяме с вас пътя към вашето усъвършенстване, независимо дали искате да се качите на следващото ниво и да започнете да печелите повече в настоящата си компания или пък мечтаете да се подготвите за старта на вашия собствен бизнес. МВБУ е мястото, което идеално отговаря на вашите стремежи и изисквания, защото ви предлагаме:

 • Програми, напълно разработени и фокусирани върху бизнес потребностите, които ви подготвят да бъдете по-успешни в днешния многофункционален бизнес свят
 • Персонално отношение и индивидуален подход
 • Сплотена общност от студенти, преподаватели, служители и бизнес партньори, която ви подкрепя, която развива креативността и лидерския ви потенциал
 • Преподаватели с богат практически опит, с които заедно решавате казуси и работите по проекти, свързани с вашите текущи служебни отговорности
 • Възможност да изготвите портфолио от проекти, доказателство за практическото приложение на вашите умения, което може да представите пред работодателите при кандидатстване за работна позиция
 • Обучение, проектирано да се вмести идеално във вашия график
 • Финансова подкрепа под формата на студентско кредитиране, разсрочено плащане на таксите за обучение и стипендии
 • Международно признати дипломи и образование без граници
 • По време на обучението си вие може да се възползвате от възможностите на програма „Еразъм+“ за обучение в чужбина.

Форма на обучение: редовна, задочна и дистанционна

Продължителност на обучение: 4 години (8 семестъра)

Език на преподаване: български

ECTS кредити: 240

Програмата по „Бизнес администрация и предприемачество“ отговаря на международните стандарти за обучение и квалификация в областта на бизнес администрацията и управлението. В процеса на обучение използваме иновативни и интерактивни методи на преподаване, комбинирани с мултимедийни презентации, дискусии, курсови проекти, възложени от бизнеса, казуси и др. Обучението приключва с полагането на държавен изпит. Предоставяме ви възможности за практическо приложение на придобитите умения чрез участие в проекти за научни изследвания. С подкрепата на нашия Център за развитие на кариерата ви осигуряваме стажове във водещи бизнес компании и възможности за силно кариерно начало и професионално развитие.

Успешно завършилите програмата получават диплома за висше образование със степен „Бакалавър“ и Европейско дипломно приложение, признато в цяло свят. 

Завършилите успешно студенти могат да продължат обучението си в магистърски програми в областта на социалните, стопанските и правните науки. Едно естествено продължение и надграждане на знанията и уменията ви като предприемач ще ви предложат нашите магистърски програми Финанси и инвестиции и „Управление на проекти“. 

Повече за тях и останалите възможности за продължаване на обучението ви като магистър вижте ТУК