Актуални проблеми на българския туризъм, 2017-2018

Екип МВБУ
окт. 18, 2017

Място 

Международно висше бизнес училище

Център за дистанционно обучение

София, ул. Винсент ван Гог, 7

Етаж 3, Зала 3.5

Лектор

Доц. д-р Румен Драганов

Директор на Института за анализи и оценки в туризма

Университет по библиотекознание и информационни технологии

Презентация