Върху някои влияния на шведския модел на благосъстоянието върху бизнеса. Проучване на приложението на шведската концепция „Лагом“ в маркетинговите стратегии на българските фирми

Екип МВБУ
апр. 18, 2018

Място

Международно висше бизнес училище

Център за дистанционно обучение

София, ул. Винсент ван Гог, 7

Етаж 3, Зала 3.5

Лектори

проф. д.ик.н. Невяна Кръстева

доц. д-р Стела Балтова

Презентация на доц. д-р Стела Балтова

Презентация на проф. д.ик.н. Невяна Кръстева