Каталог 2016/2017

Каталог 2016/2017

Дистанционно обучение

Дистанционното обучение дава уникалната възможност за придобиване висококачествено образование, без посещаване на учебното заведение.

Прием 2016/2017

Кандидат-студентска кампания за учебната 2016/2017

Виртуална разходка

Бакалавърски програми

Международното висше бизнес училище предлага широка гама от четири годишни бакалавърски програми на български и английски език в областта на бизнес администрацията, икономиката и туризма.

Магистърски програми

Международното висше бизнес училище предлага разнообразни магистърски програми със специфична професионална насоченост. Степента „Магистър” позволява на студентите да придобият онези умения, които са особено ценни за заемане на работни места, изискващи зн

Докторски програми

Обучението за придобиване на научно-образователна степен доктор в Международно висше бизнес училище се осъществява в редовна, задочна, самостоятелна или дистанционна форма.

Международно сътрудничество

Създаването и укрепването на партньорства и академично сътрудничество с университети и представители на научната общност от различни части на света е важен аспект от нашата дейност.

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение