Прием 2018/2019

Кандидат-студентска кампания за учебната 2018/2019

Бакалавърски програми

Международното висше бизнес училище предлага широка гама от четири годишни бакалавърски програми на български и английски език в областта на бизнес администрацията, икономиката и туризма.

Магистърски програми

Международното висше бизнес училище предлага разнообразни магистърски програми със специфична професионална насоченост. Степента „Магистър” позволява на студентите да придобият онези умения, които са особено ценни за заемане на работни места, изискващи зн

Дистанционни програми

Дистанционното обучение дава уникалната възможност за придобиване висококачествено образование, без посещаване на учебното заведение.

Докторски програми

Обучението за придобиване на научно-образователна степен доктор в Международно висше бизнес училище се осъществява в редовна, задочна, самостоятелна или дистанционна форма.

Каталог 2017/2018

Каталог 2017/2018

Алумни

МВБУ Алумни е форум, създаден с цел да развие и поддържа социална и професионална мрежа между нашите възпитаници.

Контакти

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение