В МВБУ се проведе лекция за ученици от 4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“, членове на клуб „Училищни медии“ на тема „Емоционална Интелигентсност“

Екип МВБУ
апр. 25, 2024

Учениците от 4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“, членове на клуб „Училищни медии“, бяха студенти за един ден и се потопиха в бизнес средата и обучението на нашия университет по време на лекция на тема „Емоционална Интелигентност“, представена от проф. д-р Лалка Борисова, преподавател по „Бизнес комуникации“ в МВБУ. Инициативата е организирана от г-жа Силвия Костадинова, ръководител на клуба, и г-жа Величка Михайлова, зам.-директор на училището. Събитието се проведе в сградата на МВБУ и се фокусира върху темата за Емоционалната Интелигентност.

Целта на лекцията е да се постигне емоционална осведоменост и да се насърчи осъзнатостта и разбирането на собствените емоции и емоциите на другите. Това е важен аспект за хората, които се занимават с медии и журналистика, тъй като те трябва да бъдат способни да разбират емоционалните реакции на хората, за които се отнасят техните материали или репортажи.

Емоционалната Интелигентност е ключова за развитието на успешни личности и важен фактор за изграждане на добри междуличностни отношения и постигане на лични и професионални цели. В хода на лекцията, проф. д-р Борисова подчерта значимостта на изграждането на това важно качество на личността, като акцентира върху ключовите области в нея: самонаблюдение, себевладеене, емпатия, социална компетентност и самоконтрол.

Учениците получиха ценни знания за полезни инструменти и техники за управление на емоциите и взаимоотношенията с различни аудитории, както и да разбират техните чувства, нужди и интереси. Проф. Борисова използва игри и тестове, чрез които усъвършенства техните умения за ефективна комуникация в контекста на медийната и журналистическата дейност. Те включват активно слушане, ясно изразяване и създаване на емоционална връзка с публиката.

Най-същественият урок, който бъдещите лидери и ученици взеха от срещата е, че демонстрирането на емпатия и съпричастност е в основата не само на съвършените междуличностните връзки и придобиването на социални умения, но и подпомага истинските лидери по пътя към успеха. Способността да се разбере и да се влезе в положението на другия не е просто умение, а качество, което изгражда доверие, разбирателство и сътрудничество.

В днешно време, когато обществото се сблъсква с разнообразни предизвикателства и социални проблеми, насърчаваме изучаването и прилагането на принципите на Емоционалната Интелигентност в учебните програми и извън тях, като по този начин подготвяме учениците и студентите за академични и социални успехи.