Програма

22 Март 2019

 

08:30 - 09:30 Регистрация

09:30 - 10:15 Пленарно заседание

Откриване на конференцията

   Проф. д-р Теодора Георгиева

   Зам. Ректор на Международно висше бизнес училище

Приветствие към гостите

   Г-жа Лена Гайдарска

   Президент на Международно висше бизнес училище

„Иновации в обучението – възможности и проблеми“

   Проф. д-р Руслан Пенчев

   Ректор на Международното висше бизнес училище

„Устойчивост и динамика на топ управленски инструменти (българският контекст)“

   Проф. д.с.н. Цветан Давидков

   Ръководител катедра Стопанско управление, Стопански факултет

   Софийски университет

 

10:15 - 10:30 Кафе пауза

 

10:30 - 12:00  Дискусионен панел „Иновационна политика за интелигентна специализация – възможности и перспективи“ - аула "Универсум"

Модератор: д-р Тодор Галев, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

Участници:

Желяз Енев, Директор Дирекция „Икономическа политика“

Тихомира Палова, Началник отдел “Иновации и предприемачество”, Дирекция “Икономическа политика” Министерство на икономиката

Християн Султанов, Главен директор Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", Министерство на икономиката

Д-р Бойко Таков, Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП

Кирил Гератлиев, Изпълнителен директор / Аспарух Диков, Главен експерт, Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

„Възможности за технологичният трансфер в изпълнение на приоритетите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България“ Ангелина Тодорова, Ръководител „Звено Координация“, Фонд мениджър на финансови инструменти в България

 

12:00 – 13:00 Обяд

 

13:00 – 14:00 Заседания по секции

   Секция I. Зала 1.1.

   Иновациите – източник на конкурентни предимства

   Модератори: доц. д-р Миланка Славова

                       гл. ас. д-р Гергана Рашкова

   Секция II. Зала 1.2.

   Предприемачество и креативност

   Модератори: доц. д-р Стела Балтова

                       гл. ас. д-р Цветелина Ненкова

   Секция III.  Зала 1.3.

   Трансформация на съвременните бизнес модели

   Модератори: проф. д-р Цветан Илиев

                       гл. ас. д-р Юлиян Велков

   Секция IV. Зала 2.1.

   Иновативни решения в образованието. Предприемаческите университети

   Модератори: проф. д.г.н. Мария Воденска

                       гл. ас. д-р Десислава Алексова

 

14:00 – 14:30 Кафе пауза

 

14:30 – 15:30 Заседания по секции

 

15:30 – 16:00 Кафе пауза

 

16:00 – 18:00 Кръгла маса, Зала 3.5.

Предприемаческа среда в България

Модератор: проф. д-р Теодора Георгиева

Участници:

   Милен Иванов

   Сериен предприемач, CEO CLUB, Founder Institute

   Елица Стоилова

   ИТ предприемач, Umni.com (компания за чатботове)

   Данаил Кънчев

   Член на УС Българска асоциация за управление на хора

   Невен Боянов

   Основател, Тинузавър (образователна платформа за роботика)

   Д-р Марина Стефанова

   Експерт Корпоративна социална отговорност

   Габриела Пресолска

   Социален предприемач, Социална мрежа за добри дела „Волонтайм“

   Мартин Павлов

   Фондация „Градище“

   Мартина Георгиева

   StudyHub Bulgaria

   Добромир Иванов

   Bulgarian Startup Association (BESCO)

   Представител на BESCO – The Bulgarian Startup Association

 

18:15 – 18:30 Пленарно заседание, Зала 2.5

Обобщаващи резултати от конференцията

Закриване на конференцията

 

19:00 Коктейл

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение