Програма

27 ноември 2020, онлайн 

 

09:00 - 10:30 Пленарно заседание

Откриване на конференцията
Проф. д-р Руслан Пенчев
Ректор на Международното висше бизнес училище

Приветствие
Г-жа Мария Габриел
Европейски комисар с ресор Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж.

Приветствие
Г-н Цветан Симеонов
Председател на Управителен съвет на Българска търговско-промишлена палата 

------ 
Дискусионен панел „“Предизвикателствата на цифровата трансформация”

Модератор: проф. д-р Руслан Пенчев
Участници: Представители на бизнеса, образованието и науката

 

10:30 – 12:30 Заседания по секции 

Секция I. Цифрова трансформация на бизнеса

Секция II. Цифрова трансформация на образованието и млади учени  

 

12:30 – 13:30 Обедна почивка 

 

13:30 – 16:00 Заседания по секции

Секция I. Цифрова трансформация на бизнеса

Секция II. Цифрова трансформация на образованието и млади учени  

 

16:00 - 17:30 Заключително заседание

Дискусионен панел "Перспективи за цифрова трансформация на бизнеса, образованието и научноизследователската дейност"

Обобщаващи резултати и закриване на конференцията.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение