Програма

 

19 МАЙ 2023

08:30 – 09:30 Регистрация

09:30 – 09:45 Откриване на конференцията

09:45 – 10:30 Основен доклад / дискусия

10:30 – 10:45 Кафе пауза 1

10:45 – 11:30 Дискусионен панел „Политики за устойчиво развитие – национални и европейски измерения и отражението им върху изследванията и образованието“

11:30 – 11:45 Кафе пауза 2 

11:45 – 13:00 Заседания по секции

13:00 – 14:00 Обяд

14:00 – 15:30 Заседания по секции

15:30 – 15:45 Кафе пауза 3

15:45 – 17:30 Заседания по секции

17:30 – 18:00 Обобщаваща дискусия 

18:00 – 21:00 Коктейл и социална програма

 

20 МАЙ 2023

09:00 – 11:00 Заседания по секции

11:00 – 11:15 Кафе пауза

11:15 – 13:00 Обобщаващи резултати от заседанията по секции с докладчици: Модераторите на секции 1, 2, 3, 4, 5 и 6, официално връчване на сертификати за участие в конференцията и закриване на конференцията. 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение