Програма

20 Март 2020

 

08:30 - 09:30 Регистрация

 

09:30 - 10:00 Пленарно заседание

Откриване на конференцията
Проф. д-р Руслан Пенчев
Ректор на Международното висше бизнес училище

Приветствие
Г-жа Мария Габриел
Европейски комисар с ресор Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж.

Приветствие
Г-жа Лена Гайдарска
Президент на Международното висше бизнес училище

10:00 - 12:00
Дискусионен панел „“Предизвикателствата на цифровата трансформация”

Модератор: проф. д-р Руслан Пенчев
Участници: Представители на бизнеса, образованието и науката

 

12:00 – 13:00 Обяд

 

13:00 – 15:30 Заседания по секции

Секция I. Зала 1.1.

Цифрова трансформация на бизнеса

Секция II. Зала 1.2. Цифрова трансформация на образованието

Секция III. Зала 1.3. Цифрова трансформация на науката

Секция IV. Зала 2.1. Млади учени

 

15:30 – 16:00 Кафе пауза

 

16:00 - 17:30 Кръгла маса : Перспективи за цифрова трансформация на бизнеса, образованието и научноизследователската дейност"

 

18.30 Коктейл

 

21 март 2020 г.

 

9:00 – 11:00 Заседания по секции

Секция I. Зала 1.1. Цифрова трансформация на бизнеса

Секция II. Зала 1.2. Цифрова трансформация на образованието

Секция III. Зала 1.3. Цифрова трансформация на науката

Секция IV. Зала 2.1. Млади учени

 

11:00 – 11:15 Кафе пауза

 

11.15 – 12.00 Пленарно заседание, Зала 2.5. Обобщаващи резултати от конференцията.

Закриване на конференцията

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение