Програма

 

>> Пълна програма на XVIII международна научна конференция [Full Programme of the XVIII International Scientific Conference]

 

>> Разширени резюмета [Extended Abstracts]

 

 

18 МАЙ, 2023

16:00 – 17:00 Регистрация
17:00 – 20:00 Представяне на участниците. Networking и споделяне на добри практики

19 МАЙ 2023

08:30 – 09:30 Регистрация
09:30 – 09:45 Откриване на конференцията
09:45 – 10:30 Основен доклад / дискусия
10:30 – 10:45 Кафе пауза 1
10:45 – 11:30 Дискусионен панел „Политики за устойчиво развитие – национални и европейски измерения и отражението им върху изследванията и образованието“
11:30 – 11:45 Кафе пауза 2
11:45 – 13:00 Заседания по секции
13:00 – 14:00 Обяд
14:00 – 15:30 Заседания по секции
15:30 – 15:45 Кафе пауза 3
15:45 – 17:30 Заседания по секции
17:30 – 18:00 Обобщаваща дискусия
18:00 – 21:00 Коктейл и социална програма

20 МАЙ 2023

09:00 – 11:00 Заседания по секции
11:00 – 11:15 Кафе пауза
11:15 – 13:00 Обобщаващи резултати от заседанията по секции с докладчици: Модераторите на секции 1, 2, 3, 4, 5 и 6, официално връчване на сертификати за участие в конференцията и закриване на конференцията.

 

 >> ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - НАРЪЧНИК ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение