31 март 2023 – изпращане на резюме

7 април 2023 – одобряване на резюме

30 април 2023 – изпращане на разширено резюме/доклад (една стандартна страница, шрифт Times New Roman, размер 12pt, разредка 1,5)

6 май 2023 – плащане такса правоучастие (заплаща се по банков път; при изключение може и на място в деня на конференцията след предварително уведомление на имейл conference2023@ibsedu.bg)

18-20 май 2023 – провеждане на конференцията

30 май 2023 – изпращане на окончателен текст на доклада

20 юни 2023 – приключване на рецензентска процедура / уведомяване на авторите