Такси

Такса за ранно записване – Участие с доклад

Валидна до 20 януари 2023

90 Euro

Такса участие с доклад – Валидна от 21 януари 2023 до 30 април 2023 

100 Euro

Такса участие без доклад – Валидна до 30 април 2023

50 Euro

Всички студенти и докторанти получават 50% отстъпка от таксите. 

Сметка за превеждане на таксите:

банкова сметка в ЕВРО: IBAN: BG66RZBB91551489856707
банкова сметка в ЛЕВА: IBAN: BG78RZBB91551089856718
KBC Bank, офис Ботевград

Бенефициент: Международно висше бизнес училище, Ботевград

Основание: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2023 и трите имена на участника

При издаване на фактура, преводът трябва да се осъществи от името на лицето, на чието име трябва да е фактурата.