Международна интердисциплинарна изследователска конференция, форум за учени в областта на социалните науки, природните, инженерните и хуманитарните науки, за да представят своите най-нови резултати от изследвания, разработки и приложения, както и да обсъдят иновативни тенденции във всички области на устойчивото развитие в т.ч. околната среда, икономиката, енергетиката, инфраструктура, здравето, социалното развитие, проблеми на културата и др.

Конференцията ще се проведе на място в МВБУ. Работни езици на конференцията – български и английски.

Сборникът с доклади ще бъде изпратен в Web of Science за преглед за включването му в Conference Proceedings Citation Index (CPCI)

XVIII Международна научна конференция Устойчиво развитие – Кръгова икономика, Критични инфраструктури, Зелен преход се провежда с финансовата подкрепа на ФНИ съгласно договор за съфинансиране  №КП-06-МНФ/37.

Фонд „Научни изследвания“ не носи отговорност за съдържанието на докладите, представени на научния форум, както и за съдържанието на рекламните и други материали за него.

ИЗТЕГЛИ ПОКАНА