XVIII Мeждународна научна конфeрeнция – УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Екип МВБУ
май 20, 2023

В периода 18 – 20 май 2023 г. за 18-ти път академичната общност на Международното висше бизнес училище проведе Международна научна конференция на тема „Устойчиво развитие – кръгова икономика, критични инфраструктури, зелен преход“. В нея взеха участие изявени учени от България, Хърватия, Литва, Полша и Малайзия.

Доц. д-р Стела Балтова, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество на МВБУ, откри конференцията и поздрави всички участници и гости: „Целта на интердисциплинарната изследователска конференция е да открои най-новите резултати от изследвания, разработки и приложения в областта на социалните науки, природните, инженерните и хуманитарните науки и да бъдат обсъдени всички области на устойчивото развитие в т.ч. околната среда, икономиката, енергетиката, инфраструктурата, здравето, социалното развитие, проблеми на културата и др. Водени от разбирането, че освен политиките, стоящи в основата на зеления преход, са важни, също така и комуникацията, и знанието, създадохме съвместно с нашите партньорски университета Бургаски свободен университет и Химикотехнологичен и металургичен университет две съвместни магистърски програми, много тясно свързани с тематиката – „Кръгова икономика“ и „Сигурност на стратегически инфраструктури и производства“. Пожелавам на всички участници да намерят вдъхновението днес и да се родят нови идеи за съвместни научноизследователски и приложни проекти.

доц. д-р Стела Балтова

Проф. д-р Георги Апостолов, Ректор на МВБУ, също отправи приветствия от свое име, от името на г-жа Лена Гайдарска, Президент на МВБУ и от цялата ни академична общност към всички присъстващи: „Тази конференция събира не просто колеги, а приятели и съмишленици, хора, които имат споделени ценности и интереси в областта на устойчивото развитие. Ние се чувстваме изключително щастливи от възможността да бъдем днес заедно с вас. Конференцията ни се провежда в навечерието на един от най-светлите празници, които нашият народ чества – Деня на славянската просвета и култура и това не е случайно, защото за нас постигането на знанието е мисия. Бихме искали тя да премине и под този надслов, да подчертае значението на знанието и да отдаде чест на всички, които го запазват съхраняват развиват и предават.“ Той изнесе пленарен доклад на тема „Ролята на академичните институции в процесите за осигуряване на устойчиво развитие“. Неговата цел е да предложи един холистичен подход към темата за устойчивото развитие, който да отвори едно широко поле за дискусия по време на конференцията. Поле, в което да се срещнат много и различни гледни точки, традиционни и иновативни схващания. Той също така има за цел да направи критичен преглед на значението, развитието и съвременното състояние на науката и да идентифицира недостатъците и диспропорциите, които имат негативно влияние върху процесите на устойчиво развитие.

проф. д-р Георги Апостолов

Своите поздравления поднесоха: проф. д-р Денис Джеласич, Главен секретара на WOODEMA – международна асоциация по икономика, управление, маркетинг, качество и човешки ресурси в горското стопанство и горската промишленост и преподавател в Загребски университет, Хърватия, д-р Сийка Кацарова – Председател на УС на БСБСПА – Български съюз по балнеология и СПА туризъм, д-р Митко Василев – Главен управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара, проф. д-р Милен Балтов – Ректор на Бургаски свободен университет.

проф. д-р Милен Балтов     
проф. Денис Джеласич     
 д-р Сийка Кацарова
 д-р Митко Василев

Първата част на конференцията продължи с дискусионен панел на тема „Политики за устойчиво развитие – национални и европейски измерения и отражението им върху изследванията и образованието“ с модератор доц. д-р Даниела Георгиева, Декан на МВБУ. В него се включиха 6 изявени учени в областта на устойчивото развитие – проф. д-р Николай Щерев от Университета за национално и световно стопанство е автор на над 100 публикации в областта на индустриалното развитие, индустриалния растеж, регенеративната и кръгова икономика, проф. д-р Милен Балтов, експерт в областта на иновациите, индустриалните зони и създаване на междинни звена за проекти в България, Хърватска, Северна Македония и Казахстан, ректор на Бургаския свободен университет и представител на България в програмния комитет за „Европейския иновационен съвет“ на програма Хоризонт Европа, проф. д-р Спартак Керемидчиев от Института за икономически изследвания към Бан, който от години работи в областта на стратегическото управление на водния сектор и е един от най-видните учени в областта на корпоративното управление, проф. д-р Ваня Иванова от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, преподавател по Кръгова икономика и устойчиво развитие и автор на монографията „Кръговата икономика – между необходимото и възможното“, д-р Даниела Стоева, Зам.-председател на Асоциация на българските туроператори и туристически агенти, експерт в туризма от 1996 г. и член на Изпълнителния борд на Европейския комитет на асоциациите на туристическите агенции, д-р Кирил Величков Директор Европейски проекти и финансови инструменти в ОББ и ОББ Интерлийз, Мениджър на „Център за компетенции на КВС груп за Европейски финансови инструменти“, представител на КВС Груп в работна група за Финансови инструменти на Vienna Initiative 2.0., с повече от 23 години опит в европейски програми и Председател на работна група за европейски финансови инструменти в Асоциация на банките в България.

проф. д-р Спартак Керемидчиев, проф. д-р Николай Щерев,
проф. д-р Ваня Иванова, д-р Даниела Стоева,
проф. д-р Милен Балтов, д-р Кирил Величков (отляво на дясно)