Пълна програма на XVIII международна научна конференция / Full Programme of the XVIII International Scientific Conference

 

18 МАЙ, 2023 
16:00 – 17:00 Регистрация
17:00 – 20:00 Представяне на участниците. Networking и споделяне на добри практики


19 МАЙ 2023
08:30 – 09:30 Регистрация
09:30 – 10:30 Откриване на конференцията и пленарно заседания
10:30 – 11:40 Дискусионен панел „Политики за устойчиво развитие – национални и европейски измерения и отражението им върху изследванията и образованието“
11:40 – 11:50 Кафе пауза
11:50 – 13:00 Заседания по секции
13:00 – 14:00 Обяд
14:00 – 15:30 Заседания по секции
15:30 – 15:45 Кафе пауза
15:45 – 17:30 Заседания по секции
17:30 – 18:00 Обобщаваща дискусия
18:00 – 21:00 Коктейл и социална програма


20 МАЙ 2023
09:00 – 11:00 Заседания по секции
11:00 – 11:15 Кафе пауза
11:15 – 13:00 Обобщаващи резултати от заседанията по секции с докладчици: Модераторите на секции 1, 2, 3, 4, 5 и 6, официално връчване на сертификати за участие в конференцията и закриване на конференцията.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ – НАРЪЧНИК ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Важни дати

31 март 2023 – изпращане на резюме

7 април 2023 – одобряване на резюме

30 април 2023 – изпращане на разширено резюме/доклад (една стандартна страница, шрифт Times New Roman, размер 12pt, разредка 1,5)

6 май 2023 – плащане такса правоучастие (заплаща се по банков път; при изключение може и на място в деня на конференцията след предварително уведомление на имейл [email protected])

18-20 май 2023 – провеждане на конференцията

30 май 2023 – изпращане на окончателен текст на доклада

20 юни 2023 – приключване на рецензентска процедура / уведомяване на авторите