Придобиване на степен Доктор

Образователна и научна степен "Доктор"

Текущи процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“

Процедура за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“
Професионално направление: 3.7 Администрация и управление
Докторска програма: „Администрация и управление (Бизнес администрация)“

Докторант: Милица Небойша Миленкович

Тема на дисертационния труд: „Ролята на интеркултурната комуникация в управлението на развитието на съвременните бизнесорганизации“

Автореферат на български и английски език

Заповед за определяне на състав на научно жури

Рецензия на български и английски език: проф. д-р Лалка Борисова
Рецензия на български и английски език: проф. д-р Милена Филипова
Становище на български и английски език: доц. д-р Стела Балтова
Становище на български и английски език: проф. д-р Цветана Стоянова
Становище на български и английски език: проф. д-р Кристиян Хаджиев

Заключително заседание на научното жури: 21.02.2024 г. от 11.00 часа в заседателна зала „Академичен съвет“ на Център за дистанционно обучение, гр. София.
Дата на публикуване: 17.01.2024 г.

Споделете:

Запишете консултация

Докторант: Андриан Георгиев Георгиев

Тема на дисертационния труд: „Изготвяне на модел на управленска стратегия за повишаване на знанията и уменията на населението на България за оказване на първа помощ“

Автореферат на български и английски език

Заповед за определяне на състав на научно жури

Рецензия на български и английски език: проф. д-р Цветан Илиев

Рецензия на български и английски език: проф. д-р Цветелина Петрова-Готова

Становище на български и английски език: доц. д-р Стела Балтова

Становище на български и английски език: проф. д-р Албена Вуцова

Становище на български и английски език: доц. д-р Светла Бонева

Заключително заседание на научното жури: 15.05.2023 г. от 10.00 часа в заседателна зала „Академичен съвет“ на Център за дистанционно обучение, гр. София, и чрез видеоконферентна връзка с линк за достъп: https://bb.ibsedu.bg/b/vel-kih-14i-ojb

Докторант: Цветелина Николай Николова

Тема на дисертационния труд: „Бизнес комуникациите като инструмент за формиране на корпоративен имидж (на примера на компании от пазарен сегмент „Безалкохолни напитки и бутилирана вода)“

Автореферат на български и английски език

Заповед за определяне на състав на научно жури

Рецензия на български и английски език: проф. Ванче Бойков

Рецензия на български и английски език: проф. Милена Филипова

Становище на български и английски език: проф. Цветан Илиев

Становище на български и английски език: проф. Цветана Стоянова

Становище на български и английски език: доц. Мариана Ушева

Заключително заседание на научното жури: 12.07.2022 г. от 11.00 часа в заседателна зала „Академичен съвет“ на Център за дистанционно обучение, гр. София, и чрез видеоконферентна връзка с линк за достъп: https://bb.ibsedu.bg/b/vel-kih-14i-ojb 

Докторант: Катерина Николова Панкова

Тема на дисертационния труд: „Управление на риска при дългосрочни проекти в бизнес-среда с помощта на реални опции и лизинг“

Автореферат на български и английски език

Заповед за определяне на състав на научно жури

Рецензия на български и английски език: проф. Цветан Илиев

Рецензия на български и английски език: проф. Димитър Тенчев

Становище на български и английски език: доц. Даниела Георгиева

Становище на български и английски език: проф. Иван Боевски

Становище на български и английски език: доц. Кристиян Хаджиев

Заключително заседание на научното жури: 07.6.2022 г. от 11.00 часа в Център за дистанционно обучение, гр. София

Докторант: Мариета Александрова Гоцева

Тема на дисертационния труд: „Мотивация на персонала, комуникация и управление на образователни институции“

Автореферат на български и английски език

Заповед за определяне на състав на научно жури

Рецензия на български и английски език: проф. Лалка Борисова

Рецензия на български и английски език: проф. Цветана Стоянова

Становище на български и английски език: доц. Иван Андреев

Становище на български и английски език: проф. Мария Филипова

Становище на български и английски език: доц. Мариана Ушева

Заключително заседание на научното жури: 19.4.2022 г.

Докторант: Мила Здравкова Гайдарска

Тема на дисертационния труд: „Иновативни маркетингови подходи за развитието на туризма“

Автореферат на български и английски език

Заповед за определяне на състав на научно жури

Рецензия на български и английски език: проф. Мария Воденска

Рецензия на български и английски език: проф. Мария Станкова

Становище на български и английски език: проф. Лалка Борисова

Становище на български и английски език: доц. Еленита Великова

Становище на български и английски език: доц. Милена Караилиева

Заключително заседание на научното жури: 29.3.2022 г.

Докторант: Едиз-Ханиф Баязидов Саидов

Тема на дисертационния труд: „Управление на риска в инвестиционни проекти“

Автореферат на български и английски език

Рецензия на български и английски език: проф. Нено Павлов

Рецензия на български и английски език: проф. Димитър Тенчев

Становище на български и английски език: проф. Теодора Георгиева

Становище на български и английски език: доц. Иван Боевски

Становище на български и английски език: доц. Кристиян Хаджиев

Заключително заседание на научното жури: 18.01.2022 г. (вторник) от 11.00 часа в Център за дистанционно обучение, гр. София, и чрез видеоконферентна връзка с линк за достъп: https://bb.ibsedu.bg/b/vel-kih-14i-ojb

Докторант: Ралица Вълчева Янева

Тема на дисертационния труд: „Дигитални маркетингови стратегии при взаимовръзките на бизнес организациите“

Заповед за научно жури

Автореферат на български език

Автореферат на английски език

Рецензия: проф. Миланка Славова

Рецензия: проф. Николай Щерев

Становище: проф. Цветан Илиев

Становище: доц. Иван Марчевски

Становище: доц. Илиян Минков

Заключително заседание на научното жури: 15.06.2021 г.

Докторант: Детелина Светославова Смилкова

Тема на дисертационния труд: „Управление на изпълнението като ключова дейност на лидера – иновативни подходи за усъвършенстване“

Заповед за научно жури

Автореферат на български език

Автореферат на английски език

Рецензия: проф. Лалка Борисова

Рецензия: доц. Надя Маринова-Миланова

Становище: доц. Иван Андреев

Становище: проф. Димитър Тенчев

Становище: доц. Иван Боевски

Заключително заседание на научното жури: 06.07.2021 г.

Публична защита за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в Професионално направление 3.7. Администрация и управление, на 28.07.2020 г. (вторник) от 16:00 ч. в ЦДО на МВБУ на ул. Винсент ван Гог № 7, София

Автореферат на български език Георги Иванов Станев

Автореферат на английски език

Рецензия: проф. Нено Павлов

Рецензия: проф. Емил Асенов

Становище: проф. Теодора Георгиева

Становище: проф. Мая Ламбовска

Становище: доц. Радко Радев

Отзиви

Отзиви

Публична защита за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в Професионално направление 3.7. Администрация и управление, на 24.06.2019 г. (понеделник) от 16:00 ч. в ЦДО на МВБУ на ул. Винсент ван Гог № 7, София.

Автореферат Симеон Григоров

Рецензия проф. д-р Ванче Бойков

Рецензия проф. д-р Никола Колев

Становище проф. д.н. Николай Динев

Становище проф. д-р инж. Ботьо Захаринов

Становище проф. д-р инж. Здравко Гъргаров

Публична защита за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в Професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление, на 24.06.2019 г. (понеделник) от 17:00 ч. в ЦДО на МВБУ на ул. Винсент ван Гог № 7, София.

Автореферат Саша Джорджевич

Рецензия проф. д.н. Николай Палашев

Рецензия проф. д-р Ванче Бойков

Становище проф. д-р Драган Петрович

Становище проф. д-р Руслан Пенчев

Становище професор д.с.н. Цветан Давидков

Публична защита за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в Професионално направление 3.9. Туризъм, научна специалност Икономика и управление (Туризъм), на 08 април 2019 г. от 13.00 часа в Заседателна зала на ЦДО към МВБУ.

Автореферат Десислава Алексова

Рецензия проф. д-р Николина Попова

Рецензия проф. д-р Борис Колев

Становище проф. д-р ик. н. Соня Милева

Становище доц. д-р Мария Станкова

Становище доц. д-р Вера Николова

Становище доц. д-р Йордан Йорданов

Отзив д-р Борис Гълъбов

Публична защита за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в Професионално направление 3.7. „Администрация и управление“, научна специалност „Бизнесадминистрация“, на 27 септември 2018 г. от 16:00 часа в Заседателната зала на ЦДО към МВБУ.

Автореферат Елена Кац

Рецензия доц. д-р Лидия Василева

Рецензия проф. дин. Нено Павлов

Становище доц. д-р Кристиян Хаджиев

Становище доц. д-р Елмира Банчева

Становище проф. д-р Руслан Пенчев