Среща между студентите от специалност „Туризъм“ в МВБУ и водещи експерти от практиката разкрива пътя към успеха в туроператорския бизнес

Екип МВБУ
мар. 26, 2024

В офиса на туроператора Аполо, се проведе неформална среща-разговор между студенти от трети и четвърти курс на бакалавърската програма „Туризъм“ (редовна и задочна форма на обучение) и г-жа Павлина Илиева, собственик и управител на ТО „Аполо“ и представител на Сдружение „Обединение Бъдеще за туризма“.

Срещата, ръководена от гл. ас. д-р Десислава Алексова, имаше за цел да свърже теоретичните знания на студентите по дисциплините „География за травелагенти“ и „Туристически организации“ с практически примери от работата в туристическия сектор.

По време на събитието бяха засегнати няколко ключови теми, сред които:

  • спецификата на туроператорската дейност;
  • особеностите при организация на екзотични пътувания за изходящ туризъм;
  • организация на туристическите пътувания с обща цена, както и рисковете и предизвикателствата свързани с тях.

Тема на дискусията беше и необходимостта от законодателни промени в туризма, създаването на гаранционен фонд и начините, по които туристическите организации работят с институциите в условията на глобални кризи и несигурна политическа обстановка.

Тясното взаимодействие между МВБУ и практикуващите професионалисти в туризма, предоставя на нашите студенти възможност да участват в решаването на реални бизнес казуси, да се запознаят отблизо с предизвикателствата, които туроператорският сектор среща, и да обменят ценен опит и знания с г-жа Илиева. Дискусията се отличи с дълбок анализ на всеки от засегнатите аспекти, който допринесе за изграждането на практиески умения и подготовката на бъдещите специалисти в областта на туризма за успешна професионална кариера.