Студентите от специалност „Туризъм и предприемачество“ се вдъхновиха да подкрепят природозащитните инициативи след среща с изпълнителния директор на WWF България

Екип МВБУ
апр. 08, 2024

Студентите от специалност „Туризъм и предприемачество“ се вдъхновиха да подкрепят природозащитните инициативи след среща с изпълнителния директор на WWF България – г-жа Веселина Кавръкова. В личен разговор с нея те се запознаха с функциите на Гражданските организации. Оживената дискусия включваше законовата рамка, финансирането и предизвикателствата пред НПО-тата.

Срещата, организирана от гл. ас. д-р Десислава Алексова, преподавател по дисциплините „Неправителствени организации в туризма“ и „Културно-историческо наследство на България“, беше полезно и вдъхновяващо изживяване за тях, като им разкри ценността на гражданските организации в контекста на туризма и опазването на природата.

 

WWF (World Wide Fund for Nature) е една от водещите глобални организации, посветени на опазването на дивата природа и нейните ресурси. Чрез научни изследвания, проекти и партньорства с местни общности, WWF работи за защита на биологичното разнообразие и насърчаване на устойчиво управление на природните ресурси.

Посещението беше източник на нови знания и умения за прилагането на политиките на устойчивия туризъм и защитата на нашата планета!